Mange innsatsområder for psykologer i kommunene

Mange innsatsområder for psykologer i kommunene

Psykologer i kommunene / Publisert: 08. februar 2017.   Endret: 12. mars 2019

Psykologer som skal jobbe i kommunenes helse- og omsorgstjenester har mange muligheter. Anbefalingene fra myndighetene er en god rettesnor når veien skal velges.

Tre psykologer i byfeltet - illustrasjonsfoto til artikkelen Mange innsatsområder for psykologer i kommunene

HVA JOBBER PSYKOLOGER I KOMMUNENE MED: Psykologer i kommunene jobber med utredning, behandling og oppfølging, men også med veiledning av kollegaer og med planarbeid på systemnivå. De aller fleste jobber med barn, men stadig flere jobber i tjenester rettet mot voksne. (Ill.foto: colourbox.com)

HVA JOBBER PSYKOLOGER I KOMMU...
Faghefte: Psykolog i kommunen - en medspiller

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHASe hele heftet, bla på skjerm eller last ned fra kunnskapsbasen.

 

 

Målgrupper som defineres i regelverket for tilskuddsordningen

Kommunens ulike virksomheter og ansatte og dessuten arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring

Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen

Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep / traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring

Mer om

psykologer.i.kommunene faghefte fagartikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen