Recoverymodeller og opplæringsprogram

Recoverymodeller og opplæringsprogram

Publisert: 16. mai 2014.   Endret: 01. desember 2021

En kunnskapsoppsummering viser at opplæringsprogrammer i recovery kan være organisert enten som fellestilbud for brukere og ansatte, for den enkelte gruppe, eller rette seg mot spesifikke tjenester og profesjoner.

recoverymodeller og opplæringsprogram

VARIERT TILBUD: Recovery-programmene er forankret i ulike perspektiver og modeller og dette avspeiler seg i programmenes innhold og hva som vektlegges i opplæring, undervisning og veiledning. (Ill.foto:www.colourbox.no)

VARIERT TILBUD: Recovery-prog...
Kunnskapsoppsummeringer fra NAPHA

Mer om

recovery kompetanseutvikling faglig.kvalitet kunnskapsoversikter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen