Bostad först - et steg framover for Helsingborg

Bostad först - et steg framover for Helsingborg

Publisert: 06. juli 2016.   Endret: 26. april 2019

Helsingborg var tidlig ute med Housing first, og prosjektet var så vellykket at det ble til en permanent ordning.

Hjemløs1

BOLIG FØRST: Å finne et permanent alternativ til parkbenken, kan være første skritt mot en mer stabil tilværelse. (ill.foto: www.colourbox.com)

BOLIG FØRST: Å f...
Prosjekt Bostad först i Helsingborg:
  • Helsingborg by startet et forsøksprosjekt med "Bostad först" i september 2010, som en av de første kommunene i Sverige.
  • Prosjektet var rettet mot mennesker som var akutt hjemløse; som hadde psykiske problemer og kjent rusmiddelavhengighet.
  • I mai 2013 hadde 19 personer fått leilighet gjennom prosjektet. I gjennomsnitt hadde de vært hjemløse i ca. 8 år.
  • På kort tid fikk leieboerne bedret sin livssituasjon på områder som rusmiddelavhengighet, økonomi, sosiale relasjoner og helse.
  • Prosjektet fremhever viktigheten av å skape tillit mellom de tidligere hjemløse menneskene og personalet / hjelpere, og at hjelpernes holdninger er preget av empati, støtte og ikke er dømmende.
  • Prosjektet ble avsluttet i desember 2013, men tilbudet om bolig til hjemløse finnes nå som fast tilbud/tjeneste i Helsingborg.

Kilde: Kristiansen, A. (2013) Utvärdering av Bostad först-prosjektet i Helsingborg. Slutrapport.

Mer om

bolig housing.first god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukere.med.omfattende.tjenestebehov

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen