Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 11 og 12

Siste nytt

Smilende skolebarn
Skap bedre psykisk helse i skolen Ny bok. Ny bok viser hvordan lærere kan avdekke psykiske helseplager blant barn, og støtte elevene slik at de får den hjelpen de trenger.
Lisbeth Normann
Pårørende – en ressurs som må høres Nyhetsreportasje. -Pårørendes omsorgsinnsats tilsvarer 110 000 årsverk. Vi trenger kreftene til pårørende også fremover, sier statssekretær Lisbeth Normann.
Blomster i Oslo etter terrorangrepene 22. juli 2011
Slik bør kriser håndteres lokalt Ny veileder. Helsedirektoratet har laget en ny veileder for kommunenes oppfølging etter kriser, ulykker og katastrofer.
Jannicke Berg Leknes
Bli en enda bedre psykisk helsearbeider Nyhet. Både ledere og ansatte innen kommunalt psykisk helsearbeid kan nå søke midler og studier for å heve kompetansen sin.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

jobbhuset melhus
Stiller tøffe krav og gir varme klemmer Suksessen Jobbhuset: Mantraet til ledelsen og de ansatte på Nav Melhus er å møte andre som du vil bli møtt selv.
piggtråd 1446355
Mennesker med psykiske plager utfordres på flere fronter Personer som sliter psykisk følges opp dårligere for somatiske plager enn andre. Dette er bare en av utfordringene de møter.
gullkornet
Tilbyr unge som sliter praksis i kommunal bruktbutikk Aktivitet er virksomt, og høflighet er også en bit av læringen for de som jobber i bruktbutikken.