Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 18

Siste nytt

Samhandlingskoordinator Reidun G. Korssjøen (fra venstre) og de kommunale prosjektlederne Anita Steffenakk Lund (Bindal), Tove Kvaløy (Leka), og Ivar Kvalø (Vikna).
Prøver ut akutt døgntilbud for rus og psykisk helse i kommunen Først ut i landet med et slikt tilbud, ifølge Namdalsavisa.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Jan Omvik og Kåre Rønnes, fagledere ved Enhet for psykisk helse- og rus, Trondheim kommune
Bredt spekter av tjenestetilbud i Trondheim kommune Mestringsaspektet er gjennomgående i det brede spekteret av tilbud som enheten for psykisk helse og rus i Trondheim kommune har ansvaret for.
Kompetanseplan psykisk helsk helse og rus Trondheim kommune
Tilbyr ansatte kurs og etterutdanning -Vi har godt faglig miljø og et variert tjenestetilbud som gjør det attraktivt å jobbe hos oss, mener faglederne Jan Omvik og Kåre Rønnes. Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune arbeider bevisst med kompetanseutvikling.