Rom for kreativitet i Housing First

Rom for kreativitet i Housing First

Publisert: 27. oktober 2016.   Endret: 27. oktober 2016

-Prinsippene må følges, for ellers er det ikke Housing First. Men ulike steder kan skape sine egne utgaver av modellen.

manning og Greenwood

AKTUELT: -Housing First virker, over hele verden. Og det er interessant å bringe frem enda mer detaljert kunnskap rundt dette, konstaterer forskerne Ronni M. Greenwood og Rachel M. Manning, som holdt innlegg på dagens konferanse i Molde. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/NAPHA)

AKTUELT: -Housing First virke...
Erfaringskonferanse Housing First i Molde 27.10.16
 • Dr. Ronni M. Greenwood og dr. Rachel M. Manning startet konferansen med innlegget: “Mastering” recovery in homelessness: The role of consumer choice”.
 • Senere kom innlegget « Housing First – virker det i praksis?» av Husbanken og Housing First i Hamarøy
 • Dagen ble avsluttet med et gruppearbeid, der de 80 deltakerne kunne dele erfaringer og drøfte utfordringer
 • Konferansen ble arrangert av NAPHA, med støtte fra Helsedirektoratet

 

Housing First
 • En kunnskapsbasert modell knyttet til bostedsløshet.
 • Modellen, som opprinnelig kommer fra USA, har nå spredd seg til mange land i Europa og andre deler av verden.
 • Modellen har blitt prøvd ut med gode resultater både i Danmark, Sverige og Finland.
 • I Norge startet de første Housing First prosjektene opp i 2012.
 • Modellen bygger på en evidens for at personer med omfattende tjenestebehov kan oppnå bostabilitet med sosial støtte og tett individuell oppfølging. 

Viktige prinsipper i modellen:

 • Bolig er en grunnleggende rettighet.
 • Man skal ha respekt, varme og medmenneskelig ovenfor alle brukere og forplikte seg til å arbeide med brukerne så lenge de har behov.
 • Man skal framskaffe boliger i ordinære bomiljø og skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene skal ta utgangspunkt i brukerens behov og deres rett til selvbestemmelse.
 • Recovery-orienterte prinsipper skal styre tjenestene

NB: Les mer på temasiden for Housing First på napha.no

Mer om

housing.first nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen