Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 44

Siste nytt

Annika Alexandersen og Astrid Weber
Opplever å bli fratatt kontroll over eget liv Ny rapport. Pasienter underlagt TUD opplever å bli fratatt kontroll over eget liv, og beskriver høy grad av opplevd tvang, viser ny undersøkelse.
Trude Lønning, leder av Mestringsenheten i Sandnes
Fra dårligst til best på boligsosialt arbeid Vant pris. Sandnes kommune har vunnet statens pris for boligsosialt arbeid 2016, blant annet for sin innsats innen rus og psykisk helse.
Kvinnegruppa Kristiansand
Fikk bedre livskvalitet og jobb gjennom kvinnegruppe 10 av 15 damer med psykiske helseproblemer har fått et bedre liv og kommet seg ut i ordinært arbeid, etter deltakelse i kvinnegruppe.
Robert Smith
6 av 10 friske etter Rask psykisk helsehjelp Ny rapport. 6 av 10 som hadde angst og depresjon før de fikk Rask psykisk helsehjelp, var friske ved slutten av behandlingen, viser ny rapport.