Tvinges pasientgruppe ut på anbud?

Tvinges pasientgruppe ut på anbud?

Kronikk / Publisert: 24. mai 2017.   Endret: 22. februar 2018

Kommunene sliter med å tilby gode tjenester til innbyggere med komplekse behov for hjelp, og bruker private aktører. SPoRs faggruppe i Troms har kartlagt sammenhengene.

svart hvit foto av frokostrester, kjøkkenbenk og vindu

KOMPLEKSE HJELPEBEHOV: Greier ikke kommunene å gi tjenester til alvorlige psykisk helse og rus-utfordringene slik det er tenkt? SPoRs faggruppe i Troms har spurt kommunene om årsakene.

KOMPLEKSE HJELPEBEHOV: G...
KRONIKKFORFATTER: Vibeke Steffensen er med i SPoRs faggruppe i Troms.
Skrivekurs NAPHA/SPoR

Denne kronikken er den femte i en serie artikler fra skrivekurset NAPHA holder i 2017 i samarbeid med Sykepleierforbundets faggruppe for psykisk helse og rus.

Kartlegging i 2016

 

  • I perioden Mai til Juni 2016 gjennomførte SPoRs faggruppe i Troms en liten kartlegging.           (Enalyzer.com ble benyttet). Denne ble initiert og gjennomført av styret, som bestod av Åshild Fause, Tore Ødegård, Karina Sebergsen, Heidi Beathe Høie, Gunnar Berg Hanssen og Vibeke Steffensen.
  • Et spørreskjema ble sendt til postmottaket i alle de 24 kommunene i Troms.
  • 1/3 av kommunene svarte.
  • Skjemaet bestod av totalt12 spørsmål. Avhengig av hva de svarte på inngangsspørsmålet, fikk deltakerne alle eller noen av spørsmålene.
  • Det ble spurt om kommunen kjøpte tjenester, begrunnelsen for hvorfor, hvilke aktører de brukte, hvor mange brukere det gjaldt og hvem som kvalitetssikret tjenesten.

 

Mer om

private.aktører kommuner komplekse.hjelpebehov kronikker alvorlige.psykiske.lidelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen