Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 19 - 2017

Siste nytt

mor og sønn 19720307
-Spør meg om hvordan jeg har det! Flyktninger og psykisk helse. Flyktninger kan bære på hemmeligheter, som det er godt for dem å få utløp for, i en prosess for å nå et bedre liv.
FACT Lister-teamet
Samarbeider om å hjelpe de med alvorlige psykiske helseproblemer Færre innleggelser, tryggere brukere og mer brukerstyrte tjenester er noen av fordelene seks kommuner i Agder ser med felles FACT-team.
Aud Hansen, spesialsykepleier i psykisk helse og rus, Nittedal kommune
Vi fagfolk lærer masse av pårørende! Toppmøte om pårørende. I Nittedal møtes fagfolk og pårørende på Møteplassen. Det skal være lærerikt for begge parter.
Toppmøte om pårørende, 10. mai, 2017
Se innlegg og debatter fra Toppmøte om pårørende Toppmøte om pårørende. Hvordan og hvorfor inkludere pårørende i psykisk helsearbeid? Erfaringskompetanse har gjort opptak fra Toppmøtet i Oslo.
Inger Hagen, daglig leder ved PiO-senteret
Må skille tydeligere mellom pårørendestøtte og -samarbeid Toppmøte om pårørende. Utfordring å inkludere pårørende som samarbeidspart
14947200 danmark
-Selvstendigheten min er kommet tilbake Housing First. Brukere som får tilbud gjennom Housing First i Danmark opplever at livet blir endret til det bedre.
Angelica Kjos og Hans Petter Solli på Rockovery Oslo 2016
Fra flukt og rusavhengighet til Rockovery Konsert. Tidligere flyktningbarn og rusavhengig Angelica Kjos er blant flere artister som opptrer på Rockovery Bergen 10. mai.