FIT-manual 6: Implementering

FIT-manual 6: Implementering

Verktøy / Publisert: 07. september 2017.   Endret: 15. desember 2020

FIT Manual 6 tar for seg hvordan feedback-informerte tjenester kan implementeres i helse- og omsorgstjenestene.

Skjermbilde_Manual 6

IMPLEMENTERING: Hvordan en organisasjon kan gå frem for å ta bruk FIT - fase for fase.

IMPLEMENTERING: Hvordan ...
FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) er utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Det er et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding terapi verktøy implementering tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen