Slik kan du hjelpe pasienten din til å bli mer fysisk aktiv

Slik kan du hjelpe pasienten din til å bli mer fysisk aktiv

Publisert: 13. februar 2018.   Endret: 13. februar 2018

Toril Moe har fått kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid rundt fysisk aktivitet som del av behandling for psykiske plager. Her er hennes tips!

7687424 løp

ET AKTIVT LIV: Fysisk aktivitet er kilde til glede, positive mestringsopplevelser og livsutfoldelse. Et godt tips når man skal hjelpe personer som sliter psykisk med å bli mer fysisk aktive, er å følge dem tett. (Ill.foto: www.colourbox.com)

ET AKTIVT LIV: Fysisk aktivit...
Råd til behandleren
  • Snakk med pasienten om effekten av fysisk aktivitet.
  • Lag avtaler, følg opp og registrer pasientens fysiske aktivitet.
  • Ros pasienten og fremhev når han følger opp, mestrer og gjør fremskritt.
  • Delta sammen med pasienten når du har anledning.
  • Ved frafall: Hent frem avtalen – lag ny om nødvendig – start igjen og igjen……

NB: Som behandlere har vi ikke lov til å gi opp!

Generelle råd man kan gi pasienten
  • Start med lette aktiviteter du liker, gjerne knyttet til lavterskel/hverdagsaktiviteter.
  • Inngå gjerne avtaler og gjør aktivitet sammen med andre.
  • Om du har frafall, vær bevisst på at oppholdet ikke må vare for lenge.
  • Vær bevisst og registrer det som skjer i kroppen i forbindelse med aktivitet. De fleste reaksjonene er normale, ufarlige og bidrar til: Bedre helse, bedre form, bedre humør, mer overskudd, økt motivasjon og bedre kroppsbevissthet.
Toril Moe, spesialrådgiver fysisk aktivitet, psykisk helse, Oslo universitetssykehus HF, klinikk psykisk helse og avhengighet.

Mer om

recovery lavterskeltilbud fysisk.aktivitet kropp.i.psykiskhelsearbeid folkehelse helsefremming.og.forebygging verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen