Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-NYTT uke 11, 12, 13 og 14

Siste nytt

25950818 samtale
Våg å ta den vanskelige samtalen Arbeid og psykisk helse. Hva gjør du når en ansatt sliter, og du ikke helt vet hvordan du skal gripe det an?
24830590 dame i vindu
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) - en ny milepæl for brukernes helsetjenester Kommentar. -Dette blir et nyttig register. Men det har noen begrensninger, skriver NAPHAs Stian Reinertsen.
røros
-Vi fikk flere deltakere enn vi egentlig hadde plass til KiB-kurs. Psykisk helsearbeidere på Røros valgte å gå offensivt ut for å markedsføre KiB-kurset de skulle arrangere.
Anne-Kristin Imenes
-Våg å spørre om vold og selvmordstanker Ny bok. -Vi må oftere spørre folk som sliter psykisk om mulig vold og overgrep, og om de har vurdert å ta livet sitt, mener psykolog og forfatter.
Praksisfellesskap
Etablerer praksisfellesskap for å implementere recovery Recovery. I Canada ser man at praksisfelleskap kan sette fart på recoveryimplementeringen. Noe å bli inspirert av?
13132083 tre
Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid Folkehelse. En ny rapport beskriver hvordan styrker og ressurser hos innbyggere, samfunn og organisasjoner kan brukes i lokalt folkehelsearbeid.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

røros2
Åtte tips om hvordan den psykiske helsetjenesten kan nå ut til folk Synliggjøring. Det er ikke alltid lett å nå de som trenger det mest. Her er noen konkrete tips fra Røros, om hvordan det kan gjøres.
COLOURBOX28773151 Skam og moralisme
Å tilpasse seg eller beskytte seg i forbrukersamfunnet Debattinnlegg. Morten Brodahl tar et oppgjør med moralistisk dyrking av det sunne og friske. Skiller også Recovery-filosofien mellom "oss og dem"?
Dame halvfigur, håndflate kjenner på været, velge
Bør den som er med på leken tåle steken? Blogg. Helsepersonellets vanskelige valg: Oppmuntre og motivere til å ta utfordringer eller roe ned forventningene for å skåne
14523997 desperat
Psykiatriske pasientar får kraftig redusert trygd, somatiske pasienter beheld heile trygda Kronikk. - Ein skal ikkje bli straffa økonomisk fordi ein har blitt psykisk sjuk. Men slik er lovverket i dag