Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke, uke 19 2018

Kjære abonnent på NAPHA-nytt! Hvis du ikke har fått nyhetsbrevet vårt på en god stund, skyldes det en teknisk feil ved utsendelsene fra vår side. VI beklager! Nå er feilen fikset. Vi sender deg her et fyldig brev med saker fra april og mai. 

 

Siste nytt

ôstersund, utenfor konferanselokale, bygninger
-Ingen forbedring på 100 år Internasjonal konferanse. OSTERSUND 2-4 MAI: Men, nå skal det skje noe. Systematisk tilbakemelding med FIT er på dagsorden på internasjonal konferanse
Anne Kristine Bergem, psykiater, Toppmøtet 2018
Må tørre å spørre foreldre om barna Psykiater Anne Kristine Bergrem på Toppmøte om barn som pårørende. Se videostrøm fra konferansen 10:00-15.30
Jente ca. 8, litt trist, voksne i bakgrunnen, ufokus
Se opptak fra toppmøte 26. april om barn som pårørende Hvordan følger skole og helsetjenestene opp? Se toppmøte mellom polikere, forskere, fagfolk og folk med egen erfaring
Marielle Andersen
Recoveryverksted endret psykisk helsetjenester Ny rapport. Ansettelse av erfaringskonsulenter, nyttige tipshefter og styrket dialog mellom brukere, fagfolk og pårørende.
25950818 samtale
Våg å ta den vanskelige samtalen Arbeid og psykisk helse. Hva gjør du når en ansatt sliter, og du ikke helt vet hvordan du skal gripe det an?

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

løp 3299722
#psyktnormalt, et kurs i livsmestring for unge Helsefremming og forebygging. På kurset lærer ungdommene sentrale strategier for å håndtere vanskelige følelser. Slik kan man hindre at psykiske plager utvikler seg.
24830590 dame i vindu
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) - en ny milepæl for brukernes helsetjenester Kommentar. -Dette blir et nyttig register. Men det har noen begrensninger, skriver NAPHAs Stian Reinertsen.
https://www.napha.no/_somatisk_helse_tiltak/
Mange med alvorlige psykiske lidelser får ikke hjelp for livsstilssykdommer Kronikk. Somatisk helse også viktig hos personer med alvorlig psykisk lidelse. Tjenestene må inkludere tiltak for begge aspekter.
13132083 tre
Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid Folkehelse. En ny rapport beskriver hvordan styrker og ressurser hos innbyggere, samfunn og organisasjoner kan brukes i lokalt folkehelsearbeid.