Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 38

Siste nytt

Erna Solberg, Statsminister, lansering av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, 12092018
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helse og rus lansert Pakkeforløp lansert. Brukermedvirkning vektlagt da pakkeforløp for behandling og utredning i spesialisthelsetjenesten ble lansert 12. september
Merete Hanck-Hansen, avdelingsdirektør i velferdsetaten, Oslo Kommune
Kommunene må delta når pakkeforløp psykisk helse og rus implementeres! Kommentar pakkeforløp. Merete Hanch-Hansens budskap er klart. Les og se hennes kommentar fra Helsedirektoratets lanseringskonferanse 12. september
ellen hoxmark
NAPHA søker ny faglig rådgiver Nyhet. -Vi ønsker å få inn en engasjert person som kjenner lokalt psykisk helsearbeid godt og har erfaring fra utviklingsarbeid
20195388 livskvalitet
Nye anbefalinger for å måle livskvalitet Folkehelse. -Vi trenger et mål på samfunnsutviklingen, som ikke utelukkende handler om økonomisk vekst.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Faghefte om lavterskeltilbud
God hjelp når det trengs - hefte om lavterskeltilbud Faghefte om lavterskeltilbud i kommune til mennesker med lettere psykisk helse- og rusutfordringer
Kristin Trane
Kyrre Dyregrov