Strategi 2019-2023

NAPHA skal være et kompetansesenter i front, som er nyttig for kommunene. Vi skal fremme brukerinvolvering og samhandling, og hjelpe helsepolitiske satsinger ut i livet.

Hvordan disse målene skal nås beskrives i NAPHAs strategi for perioden 2019-2023

Fem verdier skal prege oss i vårt arbeid. Vi skal være:

  • Kompetente
  • Inspirerende
  • Nysgjerrige
  • Tydelige
  • Nyttige

Sammen med fagledere, fagutøvere, brukere, pårørende, forskere og andre kompetansemiljøer vil vi styrke det lokalbaserte psykiske helsearbeidet rettet mot voksne. Vår visjon er derfor: Sammen styrker vi psykisk helsearbeid.

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen