Konsekvenser av Covid-19 for psykisk helsearbeid i Norge

Konsekvenser av Covid-19 for psykisk helsearbeid i Norge

Koronakrisen / Publisert: 03. april 2020.   Endret: 10. april 2020

Klarer tjenestene omstillingen? Har de kapasitet? Og hvordan ivaretar de brukere og ansatte? NAPHA bistår Helsedirektoratet med innblikk i status og konsekvenser av Covid-19 for kommunenes psykisk helse- og rustjenester.

Papirbåt flytende mellom smeltende snø

HØYEST BELASTNING I OSLO: De fleste kommunene har stabil kapasitet og opprettholder tjenester via telefon og nett. Men, landet rundt mangler noen utstyr, og mange er bekymret for de sårbare blant brukerne. NAPHAs spørrerunde gir et innblikk i status akkurat nå. 

HØYEST BELASTNING I OS...

Mer om

koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona koronakrisen nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen