Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 48, 2020

Siste nytt

Opptreden i Hamar kulturhus, med Adrian Wangberg Seberg (lengst t.v.), Ole Christian Christophersen, Daniel Kumar og Dan Viggen.
Musikkterapi som brobygger til samfunnsdeltakelse Musikkterapi har i Innlandet i to år bygget bro mellom behandling i psykisk helsevern og samfunnet utenfor. Nå utvides tilbudet.
Lars Mehlum
Tror økonomiske tiltak og senket hjelpeterskel hindrer selvmord -Lokale psykisk helsetjenester må nå de som for første gang i sitt liv opplever psykiske problemer, mener selvmordsforsker Lars Mehlum.
Erlend Rinke Maagerø-Bangstad
-Likeverdighet og ekte involvering forebygger vold og trusler Forskning. Samarbeid med kolleger og brukerne gjør kommunale psykisk helsearbeidere bedre i stand til å forebygge og håndtere vold og trusler.
Ragnhild Smistad forklarer Trøndelagskrakken i video
Kommuner forenklet verktøy for terapeutisk allianse Ønsket å bruke mer dagligdagse ord i arbeid med tilbakemeldinger fra personer med psykisk helse- og rusutfordringer.