Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 49, 2020

Her får du i tillegg til napha.no-nyheter fra sist uke, flere viktige aktuelle saker: 

Kompetansesentrene samarbeider om oppdatert informasjon til tjenestene i forbindelse med Covid-19. Bruk vår temaside, Kommunetorget.no og Psykososial beredskap I dette nyhetsbrevet får du også videoforedrag med Per Isdal og bl.a nyheter som IPS - hindring av dropout fra videregående med en plass i arbeidslivet. 

 

Siste nytt

Per
Astrid Weber3
Erfaringskonsulenters kunnskap Erfaringskonsulenter. Astrid Weber har jobbet som erfaringskonsulent i 12 år. Til mastergraden sin har hun dykket inn i hva erfaringskonsulenters kunnskap er.
Irene Wormdahl, faglig rådgiver i NAPHA og stipendiat i ReCon-prosjektet
Forsker på kommunale tjenester for å redusere tvang i psykiatrien Nyhet. Ny studie av ansattes og lederes erfaringer: Hva ved psykisk helsetjenester øker risikoen for tvangsinnleggelser - og hva kan forebygge.
Anette Jørve Ingjer
Slik kan NAV og Rask psykisk helsehjelp få flere ut i jobb Stort potensial for bedre samarbeid om å hjelpe personer med milde til moderate depresjons- og angstproblemer ut i jobb, viser ny rapport.
Illustrasjonsbilde av koronavirus
Jannicke Berg Leknes
455 millioner til kommunenes rusarbeid Tilskuddsmidler. -Ansettelse av erfaringskonsulenter, oppsøkende team og styrket botilbud innen psykisk helse og rus, er blant det man kan søke midler til.
Øyvind Maroni
Hindrer drop-out ved å gi videregående-elever innpass i arbeidslivet Hadeland videregående skole har ansatt jobbspesialist Øyvind Maroni for å hjelpe flere til å fullføre skolegangen.
Per Isdal, psykologspesialist, ATV-stiftelsen
Medfølelsens pris - hva gjør jobben med oss? Foredrag - jobbe med vold. For deg som daglig og i årevis jobber med vold. Hvordan tar vi vare på oss selv, når empatien er vårt viktigste redskap.