Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 13 og 14, 2021

Siste nytt

Kaja Hagen2
Designet gaming-helseapp for unge menn Helse-app for unge menn. Visuelt er det likt et kult gaming-room
Jobbe sammen
Invitasjon til opplæring i ACT og FACT Jobber du i et ACT/FACT-team som enda ikke har vært med på det nasjonale opplæringsprogrammet? Da har du og dine kollegaer mulighet nå.
Vennskap COLOURBOX3010357
Hvis du trenger en venn, er jeg din venn Blogg. Hva med å ta inn over seg at vennskap ikke er en privatsak, skriver blogger Odd Volden

Fra vårt nye temahefte om boligsosialt arbeid bringer vi nå enkeltartikler i nettartikkel-format

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

sandnes fact
– Housing First er en gavepakke for FACT Boligsosialt arbeid. FACT-teamet i Sandnes ser færre bostedsløse og utkastelser, samt mer stabile boforhold etter å ha tatt i bruk Housing First som modell.
blåklokke
Forskning viser at FACT virker positivt på brukeres boforhold Boligsosialt arbeid. En evaluering av Norges sju første FACT-team avdekket bedre livskvalitet, sosial fungering og positiv endring på bolig og boforhold.