Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 24, 2021

Siste nytt

Anne-Kristin Imenes
– Volden er mye nærmere enn vi tror Pandemi, vold og rus. – Vi må øve oss på å oppdage det, sier Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist og seniorrådgiver i KoRus Sør.
Pakkeforløp
Statusoppdatering på pakkeforløpene  Samhandling. Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal gi pasienten et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp, men hvor er vi i dag?
Marianne Borthen
9 råd for bedre samhandling Samhandling. – For å ha mulighet til å lykkes må man sette brukeren i sentrum. Tjenestene bør organiseres ut ifra brukerens beste og behov, sier Borthen.
Kristin Trane dr. grad stipendiat, NKROP
FACT Ung
FACT Ung Østre Agder er etablert ACT og FACT-team. – FACT ung vil kunne bidra til forebygging og føre til sømløse overganger mellom ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, sier Pigao.
Mann i leilighet
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge Bostedsløshet. – Et problem det går an å snu