Kunnskapskilder for kommunene

Publisert: 12. januar 2022.   Endret: 14. februar 2022

Klare fakta er en viktig basis, når kommunene skal planlegge sine tjenestetilbud innen psykisk helse og rus. Å ha slike fakta på bordet er også en stor fordel, når man skal argumentere overfor f. eks. politikere for at det trengs økte ressurser.

lyspære

Fagstoff om: Kunnskapskilder for kommunene
  • Sist publiserte (33)
  • Nyheter (13)
  • Praksiseksempler (4)
  • Verktøy (4)
  • Video (1)