Finn og del ideer til meningsfulle hverdagsaktiviteter for eldre

Finn og del ideer til meningsfulle hverdagsaktiviteter for eldre

NAPHA-konferansen 2022 / Publisert: 02. mars 2022.   Endret: 02. mars 2022

Eldres psykiske helse var blant temaene på NAPHA-konferansens første dag. Marianne Eliassen fra UiT oppfordret kommuner til å lære fra hverandre, og hadde et verktøy klart for å bistå med det.

Førsteamanuensis Marianne Eliassen ved UiT. Foto: Silje Margrethe Jørgensen/KBT

LEVE HELE LIVET: Førsteamanuensis Marianne Eliassen ved UiT Norges arktiske universitet jobber blant annet med implementering av kvalitetsreformen Leve Hele Livet. FOTO: Silje Margrethe Jørgensen/KBT - Kompetansesenter for brukerfaring og tjenesteutvikling

LEVE HELE LIVET: Først...
NAPHA-konferansen 2022

Se dag to av konferansen her fra kl. 9.00 onsdag

Se programmet for begge dagene her

Foregår 1. og 2. mars på Thon Hotell Prinsen i Trondheim. Konferansen strømmes i sin helhet på napha.no. 

Årets tema er «Meningsfull hverdag». Vi har booket 19 foredragsholdere fra hele landet med variert kompetanse på feltet. Temaet vil bli belyst i forskerperspektiv, i perspektiv fra utøvere av fagfeltet og, ikke minst, i egenerfaringsperspektiv.

Medarrangørerene våre er: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), NKROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), Rådet for psykisk helse, Helseetaten Oslo kommune, Asker kommune og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)/NTNU Samfunnsforskning.

Mer om

nyheter napha-konferansen eldre.og.psykisk.helse meningsfull.hverdag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen