FIT-webinar for ledere

FIT-webinar for ledere

Kurs og konferanser / Publisert: 24. mai 2022.   Endret: 04. juli 2022

I dette kurset lærer man hvordan man som leder skal forankre implementeringen av FIT.

Tid og sted

Webinar

23. august 2022 kl 12:00 - 23. august 2022 kl 15:30

Påmelding til FIT-webinaret

Kurset er aktuelt for ledere i tjenester som nylig har gått i gang, skal gå i gang eller som ønsker å forsterke implementeringen av FIT i sin organisasjon. 

Webinaret er delt inn i tre bolker:
Første bolk handler om hva slags kunnskap det er viktig å ha for ledere og ildsjeler for å jobbe etter FIT. Deretter vil det dreie seg om viktige faktorer for implementering og til slutt om støttesystemer som kan være nyttig for varig implementering av FIT.  

Kurset ledes av Monica R. Cummins, i regi av NAPHA. Monica har de siste årene jobbet i prosjektstilling med FIT-implementering i Barne- og familieenheten i Sandnes og er også med i den nasjonale ressursgruppa for tilbakemeldingsverktøyet FIT. 

Relevante artikler:

Ingen treff...