Opplæringsprogrammet «Samproduksjon i forskning» 2023

Opplæringsprogrammet «Samproduksjon i forskning» 2023

Kurs og konferanser / Publisert: 24. november 2022.   Endret: 24. november 2022

Høgskolen i Innlandet (HINN) og Sagatun brukerstyrt senter arrangerer et samlingsbasert kurs for å fremme samarbeid mellom forskere og personer med brukererfaring som ønsker å delta i forskning og utvikling.

Illustrasjon: robuart / www.colourbox.com
Tid og sted

Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer

22. februar 2023 kl 09:00 - 23. februar 2023 kl 15:00

Illustrasjon: robuart / www.colourbox.com

Kurset arrangeres av forskningsgruppa «Samproduksjon av forskning». Gruppa ble etablert ved HINN i 2017 og favner hele Fakultet for helse- og sosialvitenskap (Lillehammer og Elverum) i tillegg til å ha faste deltagere fra Sagatun brukerstyrt senter i Hamar. Gruppa har som overordnet målsetting å drive FoU-aktivitet innen helse- og sosialsektoren, både ved gjennomføring av pågående prosjekter og utvikling av nye forsknings- og utviklingsprosjekter.

Høstsemesteret 2021 prøvde de ut et felles opplæringsprogram for høgskoleansatte og personer med brukererfaring, som fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Hva kurset er

Årets kurs retter seg mot personer med erfaring innenfor områdene psykisk helse/rus, funksjonshemming, migrasjon og arbeidsinkludering. Det overordnede målet er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekter. Dette søkes ivaretatt gjennom å gi deltagerne grunnleggende forståelse for arbeidsprosessene i samarbeidsbasert forskning, målsettingen med slikt samarbeid og prosjektutvikling.

Det legges vekt på å utvikle gode og tillitsfulle relasjoner mellom forskere ved høgskolen og personer med brukerfaring som er interessert i å gå inn i FoU-prosjekter som aktive deltagere. Et viktig mål er at programmet ender opp i konkrete samarbeidsprosjekter, og bidrar til utvikling av etablerte prosjekter.

Datoer og kursinnhold

  • 1. samling 22. - 23. februar: Begrunnelser for at brukere og forskere skal samarbeide
  • 2. samling 29. - 30. mars: Hva samprodusert forskning kan innebære
  • 3. samling 3. - 4. mai: Metodiske og etiske problemstillinger og utfordringer

Program for alle de tre samlingene

Metode og gjennomføring

Kurset har varierte arbeidsformer (diskusjoner, trening, forelesninger) og består av tre samlinger á to dager som alle vil holdes ved Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer.
Kursansvarlig er Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Sagatun Brukerstyrt Senter.
Det er ingen deltageravgift, men deltagerne må selv dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist og kontaktinfo

Påmelding innen 20.01.2023.

For mer informasjon om opplæringsprogrammet, kontakt førsteamanuensis Henning Pettersen (kursansvarlig).

  • Epost: Henning.Pettersen@inn.no
  • Tlf.: 95235497

Relevante artikler:

Ingen treff...