Endret: 26. oktober 2016

Nord Universitet

Nord Universitet

Tilbyr mastergrad i lokalt psykisk helsearbeid til fagpersonell. Relasjonskompetanse og brukerperspektivet står sentralt.

Vi jobber med å etablere et robust forskningsmiljø knyttet til utdanningsprogrammet. Vi samarbeider og spiller på lag med brukerne av det psykiske helsevernet, det kliniske feltet samt ulike beslutningstakere.

Forskningen vår er knyttet til flere ulike tema: brukererfaringer, hjelperrollen, folkehelseperspektivet, barn og unges psykiske helse, samt hjem og lokalsamfunn som arena for psykisk helsearbeid. Sentralt i vår forskning er også epidemiologiske data fra Helseundersøkelsene i Nord Trøndelag (HUNT), verdens største befolkningsundersøkelse. I tillegg samarbeider vi med Helse Nord-Trøndelag (HNT), og har tilgang til store mengder kliniske data. Disse kan brukes separat, eller koblet mot HUNT og andre eksterne og nasjonale databanker.

Arbeid, bolig, fritid, kulturopplevelser, lokalsamfunn, familie og venner har stor betydning for vår psykiske helse og for hvordan vi håndterer livet med psykiske vansker. Vi er derfor opptatt av forhold knyttet til både sosiale og materielle livsbetingelser. Vi forsøker å belyse dette ytterligere gjennom vår forskning. 

Alt om

høgskolen.i.nord-trøndelag forskning

Tilknyttede personer:

Heidi Fjone
Heidi Fjone
Høgskolelektor og studieleder for masterprogrammet
Ansattprofil ved HiNT
Ottar Bjerkeset
Ottar Bjerkeset
Professor i psykisk helsearbeid
Ansattprofil ved HiNT
Ingela Enmarker
Ingela Enmarker
Professor, senter for omsorgsforskning
Ansattprofil ved HiNT
Siv Grav
Siv Grav
Førsteamanuensis
Ansattprofil ved HiNT

Nyttig innen høgskolen i nord-trøndelag, forskning:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen