Endret: 26. oktober 2016

Psykisk helsearbeid - NTNU i Trondheim

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

På Øya ved St. Olavs hospital i Trondheim holder Master- og videreutdanningen i psykisk helsearbeid til.

Psykisk helsearbeid i lokale og globale hverdagskulturer

Psykisk helsearbeid i lokale og globale hverdagskulturer står sentralt både i undervisning og forskning ved NTNUs master- og videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

Psykisk helsearbeid handler om å fremme psykisk helse i hverdagen på en måte som den enkelte er tilfreds med, og hvor aktuell hjelp er fleksibel og tilgjengelig. Høgskolens forskning ser på psykisk helsearbeid som forløp hvor brukere og hjelpere har både unike og felles bidrag i bedrings- og endringsprosesser.

Tverrfaglig og internasjonalt

Både bruker- og behandlergruppen blir tiltakende preget av kulturelt mangfold, hvilket stiller krav om ny kompetanse. Sentralt blir da forståelsen av bruker og helsearbeider som unike vesener i en spesifikk kulturell kontekst, med spesifikke forutsetninger for samhandling. Kunnskapsutvikling i et slikt perspektiv innebærer studier av endrings- og bedringsprosesser som foregår i hjem og lokalmiljø, men også i kultur- og samfunnsperspektiv.

Høgskolens miljø er tverrfaglig og internasjonalt. Forskningen fokuserer på psykisk helse som kulturspesifikt fenomen, lokalt og globalt, samt utvikling av forskningsmetoder der kontekstsensitiviteten inntar en sentral plass.

Forskningsområdene er i utvikling, og knyttes til ulike personers forskningsfokus som:

 • Selvmord og selvmordsforebygging, i Norge og i Afrika:

Leder professor Birthe Knizek (Professor II Heidi Hjelmeland, PhD-stipendiat Julia Hagen og PhD-stipendiat Johnny Andoh-Arthur) 

 • Psykisk helse/helsearbeid i hverdagen/ Psykisk helsearbeid på kommunalt nivå:

Leder førsteamanuensis Sissel Alsaker (PhD-stipendiat Nina Pedersen Ree)

 • Teater og teaterscenen som mestring- og refleksjonarena for brukere, helsearbeidere og pårørende: 

Leder førstelektor Wigdis Sæther

 • Pågående prosjekter:

Norsk-afrikanske forskningsgruppe innenfor psykisk helse:

 • Holdninger til selvmord (Norge, Ghana, Uganda, Sør-Afrika)
 • Selvmordsforsøk (Norge, Ghana, Uganda, Sør-Afrika)
 • Selvmord (Norge, Ghana, Uganda, Sør-Afrika)
 • Møtet mellom behandler og selvmordstruet pasient (Norge)
 • Eldre og psykisk helse (Førsteamanuensis Wenche Malmedal)
 • Samhandling i terapeutiske relasjoner (Hist- prosjekt i avslutningsfase, Sissel Alsaker). Samarbeid med Canada.
 • Treffsteder /tjenestenivåer (Førsteamanuensis Toril Elstad)
 • "All verden er en scene" Teaterscenen som arena for folkehelseopplysning og bearbeidelse av erfaringer med demenssykdom (Førstelektor Wigdis Sæther)
 • ”Å gjøre det usynlige synlig». Hvilken betydning kunst, kultur og estetikk har som kunnskap og tilnærming i utdanning innen psykisk helsearbeid. (Førstelektor Wigdis Sæther)
 • Botiltak (Førsteamanuensis Skender Redzovic)

Alt om

forskning ntnu.i.trondheim

Tilknyttede personer:

Sissel Alsaker
Sissel Alsaker
Førsteamanuensis, ergoterapeut
Toril Anne Elstad
Toril Anne Elstad
Førsteamanuensis
Wenche Malmedal
Wenche Malmedal
Førsteamanuensis
Julia Hagen
Julia Hagen
Psykiatrisk sykepleier
Nina Petersen Reed
Nina Petersen Reed
Sosionom, stipendiat
Wigdis Helen Sæther
Wigdis Helen Sæther
Faglig rådgiver Napha - Førstelektor HiST

Nyttig innen forskning, ntnu i trondheim:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen