Opplysnings-organisasjoner

Lenker til opplysningsorganisasjoner

forebygging.no - kunnskapsbase innen forebyggende og helsefremmende arbeid

Helsebiblioteket - oppslag på Psykisk helse

nhi.no - Norsk helseinformatikk, nettbasert publikumsutgave av Legehåndboka (NEL)

Norsk forening for psykisk helsearbeid

PsykNytt – elektronisk nyhetstjeneste for fagfolk innen psykisk helse

Rom for stemmer – om å høre stemmer

Rådet for psykisk helse

Stiftelsen psykiatrisk opplysning

kommunetorget.no - for planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene.

Sjumilssteget - et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge.

fritidmedmening.no - informasjons- og opplæringsressurs for støttekontaktvirksomhet.

 

 

 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen