Nasjonale og regionale kompetansenettverk

Lenker til Nasjonale og regionale kompetansenettverk/kompetanseorganisasjoner innen psykisk helse

air.no - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering

AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Aldring og helse - Nasjonalt kompetansesenter

Barns beste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Dagbehandlingsnettverk - Nettverk for personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer i Norge

Erfaringskompetanse - Nasjonalt Senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

KoRus-Sør - Kompetansesenter rus - Sør-Norge

KoRus Midt-Norge - Kompetansesenter rus - Midt-Norge

KoRus-Nord - Kompetansesenter rus - Nord-Norge

KoRus-Øst - Kompetansesenter rus - region øst

KoRus Oslo

KoRus Bergen - Stiftelsen Bergensklinikkene

KoRus vest Stavanger - Kompetansesenter rus - region vest Stavanger

mestring.no - Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

RBUP/RKBU fellesportal – regionsentre for barn og unges psykiske helse

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

                                                  — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

R-FAAT - Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord RHF

RKT - Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

RFM Helse Vest - Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

SANKS - samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse

Selvhjelp Norge – Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

RVTS - Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen