Internasjonale nettsteder

Lenker til internasjonale nettsteder innen psykisk helse

Centre for Community Mental Health (CCMH) - ved Birmingham City University

Kempler Instituttet, Danmark - senter for familieterapi og etterutdanning

SIND- Landsforeningen for psykisk sundhed - dansk mental helse-organisasjon

Bedre psykiatri - dansk pårørendeorganisasjon

LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (dansk)

Medivia AB - svensk side om psykisk helse i arbeidslivet

RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (svensk)

SUS - sosial innovasjon med brukerne i sentrum (dansk)

WAPR - World Association for Psychosocial Rehabilitation

European Network on Training, Evaluation and Research in Mental Health

The Scottish Recovery Network (SRN) - Edinburgh.

depressiond.org - om psykiske lidelser 

researchintorecovery.com - pågående og tidligere forskning, med fokus på implementering av recovery

WHO - Verdens helseorganisasjons sider om psykisk helse

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen