Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 44

Siste nytt

Jobbspesialist film
Hjelper folk med rus- og psykiske helseproblemer ut i jobb -En NAV-veileder bruker tre prosent av tiden sin ute hos arbeidsgivere. Vi bruker 65 prosent, sier teamleder og jobbspesialist Thomas Gulbrandsen i Individuell Jobbstøtte (IPS) på Hadeland.
Ann Sissel Misund Nedberg, psykisk helse og rus, Molde kommune
Stjeler rått fra andre kommuner -Vi leter med lys og lykte for å finne ut hvordan andre har gjort det, sier Ann Sissel Misund Nedberg fra forbedringsteamet i Molde. På den måten har kommunen kommet godt i gang med å skape bedre rus- og psykiskhelsetjenester.
willy pedersen og Kathrine Skarsfjord  (1011 x 685)
Gamlefar og alkoholen -Tradisjonelt har man vært bekymra for ungdommenes alkoholbruk. Men det er ikke de unge som vil slite mest med alkoholen framover.
Trine Hoff
-Ikke fiks meg -Det er ikke nyttig å bli møtt av en «besserwisser» som skal fortelle meg hvordan jeg skal leve livet mitt, sier deltaker i forskningsprosjekt innen psykisk helse og rus i Asker.
Trond Hatling
-Lokalt psykisk helsearbeid grovt understudert -Forskning på lokale psykiske helsetjenester - med sterk brukerinvolvering- er der trykket må legges fremover, mener NAPHA-leder Trond Hatling.

I NAPHAs kunnskapsbase finner du blant annet praksiseksempler og omtale av nyttige verktøy og forskningsrapporter.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Karen-merete bruland
Begeistra psykolog i Eid kommune Karen-Merete Bruland har ei sterk tru på at faget psykologi er hjelpsamt i folk sine liv. Og ho formidlar kunnskapen sin til flest mulig som har med barn å gjere i kommunen.
alene
Mange foreldre strever fremdeles etter Utøya En rapport fra Senter for Krisepsykologi viser at mange av foreldrene som mistet et barn på Utøya, fortsatt har stressrelaterte plager. Plager som angst, depresjon og søvnvansker blir spesielt nevnt.
Digital veileder
Digital veileder for håndtering av vold i nære relasjoner Kommuner som ønsker å utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner, kan ha god nytte av verktøyet NKVTS har utviklet.