Publisert: 07. mars 2016.   Endret: 11. september 2016
Bodybuilders3

USUNNE IDEALER? Dopingbruk er ofte et resultat av feilaktige, negative oppfatninger av egen kropp og utseende. (ill.foto www.colourbox.com)

Hva vet du om bruk og effekter av doping?

Hva vet du om bruk og effekter av doping?

Ansatte i kommunale helse- og sosialtjenester vil ofte være de første som kommer i kontakt med personer som trenger hjelp etter å ha brukt doping. En ny håndbok kan gi dem bedre forutsetninger for å håndtere problematikken.

Håndboka om «Anabole-androgene steroider - Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling» (2015) er et produkt av Steroideprosjektet, som er et samarbeid mellom Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Boka forsøker blant annet å svare på hvilke fysiske og psykiske symptomer man bør se etter, samt hvem det kan være fornuftig å samarbeide med for å sikre effektiv behandling.

Problemet ser ut til å være større utenfor den organiserte idretten.

Anabole steroider blir ofte brukt for å oppnå en mer attraktiv kropp, eller for å forbedre idrettsprestasjoner. Norge har en lang tradisjon i kampen mot doping, og det brukes store ressurser på å bekjempe fenomenet i den organiserte idretten. Dopingbruk hos enkeltbrukere utenfor den organiserte idretten, og de helsemessige konsekvensene det får, er ikke gitt tilsvarende oppmerksomhet.

I 2012 kom stortingsmeldingen «Se meg! – alkohol – narkotika - doping» (Meld. St. 30 (2011–2012)), som setter dopingbruk hos enkeltbrukere i en større sammenheng, og søker å integrere problematikken i en helhetlig rusmiddelpolitikk. TSB fikk også ansvaret for å styrke tjenestenes kompetanse på behandlingen av dopingskader og -avhengighet.

AAS

Androgener som produseres naturlig i kroppen brukes blant annet til å takle stress, og å sikre normal vekst og utvikling. Anabole steroider er et felles navn for kunstig fremstilte stoffer som etterligner og har de samme egenskapene som androgenene. Anabole-androgene steroider (AAS) er en felles betegnelse for androgener og anabole steroider (androgene-anabole steroider).

Ved doping brukes det AAS-doser som er større enn kroppens normale produksjon av androgener. Fra det mer moderate 5-15 ganger mer, til opp mot 40 ganger høyere enn normal produksjon i kroppen, er ikke uvanlig. Anabole steroider brukes fordi det kan forbedre utholdenhet, muskelmasse og styrke, når det benyttes i kombinasjon med trening

Dopingbruk kan føre til ulike fysiske og psykiske bivirkninger.

Doping kan gi alvorlige helseproblemer. Problem og skader som gjør at brukerne kommer i kontakt med helsevesenet. Da er det viktig at helsetjenestene som møter dem har kunnskap om AAS og de ulike virkningene og konsekvensene de forskjellige preparatene kan gi.

Brukere av doping som trenger hjelp skal møte kompetanse og helhetlige tjenester med forutsetning for å håndtere deres problematikk.

Forstyrret kroppsoppfatning

Mange begynner med steroider fordi de vil forbedre utseende, og oppnå mer muskler og mindre fett. Det viser seg at mange har en forstyrret oppfatning av egen kropp, og ser seg som mindre muskuløse eller mer lubben enn de i virkeligheten er. Det ser også ut til at det å ha blitt utsatt for fysisk eller psykisk misbruk kan være en vesentlig motivasjon for bruk i forbindelse med styrketrening.

Abstinenssymptomer og psykiske problemer

Mange bruker mye tid og penger på forbruket, og det er mulig å utvikle avhengighet av doping. Dette innebærer også at man kan oppleve abstinenssymptomer. Det farligste abstinenssymptomet er depresjon, og faren det gir for selvmordsforsøk og selvmord. Kartlegging av selvmordsfare er derfor viktig i møte med disse brukerne.

Bruk av anabole steroider kan også ha andre, betydelige effekter på humør og adferd. Det kan føre til aggresjon og psykiske problemer av ulike slag. Mange oppgir at de føler seg vel ved bruk, men ekstreme humørsvingninger - inkludert maniske symptomer og sinne som fører til vold - er også kjente bieffekter av dopingbruk.

Blant andre symptomfunn i forskningen er paranoid sjalusi, ekstrem irritabilitet, vrangforestillinger og svekket dømmekraft med opphav i en følelse av uovervinnelighet.

Steroider som produseres ulovlig, og uten krav til hygiene, gir også risiko for virusinfeksjoner som HIV, hepatitt B, hepatitt C og endokarditt.

Steroideprosjektet

Steroideprosjektet er resultat av et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet er opprettet og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, som svar på utfordringer mange klinikere opplever i møtet med brukere av anabole steroider.

Prosjektets mål er å innhente forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole androgene steroider og prestasjonsfremmende stoffer, samt:

  • å utvikle en veileder for utredning- og behandling
  • å etablere et nasjonalt, klinisk nettverk for erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling og forskning
  • å formidle kunnskap om behandling gjennom kurs, seminarer og fagartikler

Håndboka om AAS, kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling laster du ned her

Kilder:

Håndbok Anabol-androgene steroider Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling. Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste TSB, 2015

NHI.NO Norsk helseinformatikk

Kommenter:

Mer om

doping kroppsfiksering trening helse rask.psykisk.helsehjelp helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen