Samhandling - Som ringar i vatn

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer i samarbeid med KoRus Midt-Norge og NAPHA nettverksamlinga "Samhandling - Som ringar i vatn" for tilsette i kommunalt rus- og psykisk helsearbeid og i spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal.
Tid og sted

Hotel Union, Geiranger

29. mai kl 11:00 - 31. mai kl 14:00

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer i samarbeid med KoRus Midt-Norge og NAPHA til nettverkssamlingen "Samhandling - Som ringar i vatn".

Nettverkssamlingen er for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal, som arbeider med rus- og psykisk helsearbeid. Brukere og pårørendeorganisasjoner er også velkomne til å delta. 

Tema i år er tvang, etikk og samhandling med tittelen: "Kven bestemmer - eigentleg?

Tid:  Oppstart 29. mai 2018 kl 11.00.  Avsluttes 31. mai 2018 med lunsj kl 13.30.

Stad: Hotel Union, Geiranger

Program, påmelding og mer informasjon finner du på Fylkesmannens nettsider: her

Påmeldingsfrist: 20.04.2018

Relevante artikler:

Ingen treff...