Publisert: 12. august 2016.   Endret: 05. oktober 2016
Solrun Steffensen og barnebarnet Maria

LIVSKVALITET: -Det aller viktigste er kanskje å legge til rette for at så mange som mulig føler trygghet, tilhørighet og at de har meningsfulle aktiviteter som gjør at de bidrar i samfunnet, sier NAPHA-rådgiver Solrun Steffensen. Her med barnebarnet Maria. Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Norge på topp i livskvalitet

Norge på topp i livskvalitet

For femte år på rad topper Norge en rangering av verdens land etter folks livskvalitet.

-Trivsel, velvære, livskvalitet, velbefinnende. Well-being på engelsk. Det er en veldig subjektiv opplevelse, men det handler om at man har det bra og føler at man har det bra, sier NAPHA-rådgiver Solrun Steffensen til Adresseavisen.

Sosial inkludering

Økonomi, arbeid, helse, miljø, investering og bærekraft er blant ti faktorer Boston Consulting Group har lagt til grunn i sin sammenligning av befolkningens livskvalitet i 160 land. Resultatene viser ifølge avisa at sosial inkludering og robuste velferdsordninger er viktige for at samfunn oppleves som gode å bo i. Norge har toppet listen helt siden første gang rangeringen ble gjort for fem år siden. Steffensen tror det at Norge kommer godt ut har mye med organiseringen av samfunnet å gjøre.

-Fysisk og psykisk helse blir likestilt i den siste folkehelsemeldingen. Vi mangler fortsatt kunnskap om hvilke tiltak som er mest effektive for å bedre folks følelse av om de har det bra eller ikke. Det aller viktigste er kanskje å legge til rette for at så mange som mulig føler trygghet, tilhørighet og at de har meningsfulle aktiviteter som gjør at de bidrar i samfunnet. Det er også viktig at vi gir sosial aksept og støtte til hverandre, mener hun.

-Skapes på mange arenaer

Hun minner om at god psykisk helse er mer enn fravær av sykdom og vansker.

-Velbefinnende er viktig for samfunnet som helhet, men også for den enkelte. Psykisk helse er noe alle har. God psykisk helse er en positiv tilstand som skapes og oppleves på mange arenaer, og er ikke bare fravær av sykdom og vansker. Den enkelte må oppleve å kunne realisere sine evner og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet, sier Steffensen.

Bra for fysisk helse

Rapporten inneholder også en måling av hvor effektivt et land omgjør økonomisk vekst til velvære og livskvalitet.

-Det blir for snevert om man bare måler den materielle tilstanden. Man har målt livskvalitet og trivsel siden 1970-tallet. Vi snakker både om målinger over lang tid og hvordan man opplever umiddelbare hendelser. Det har vist at sosiale, økonomiske og politiske opplevelser har mye å si for befolkningens livskvalitet. Forskning har vist at livskvalitet og trivsel synes å ha positive konsekvenser for den fysiske helsetilstanden, sier Steffensen.

Selv om Norge topper lista over befolkningens livskvalitet, er det ifølge Bloomberg.com Etiopia som de siste åtte årene i størst grad har klart å omgjøre økonomisk vekst til well-being eller livskvalitet for innbyggerne.  

Du finner mer om dette her og hele rapporten her.

NAPHA-rådgiver Solrun Steffensen.

Kommenter:

Mer om

nyheter salutogenese helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen