Publisert: 07. mars 2017.   Endret: 07. mars 2017
22111956 eldre

VIL UNNGÅ ENSOMHET: I Naustdal kommune i Sogn og Fjordane har de eldre et vell av aktiviteter å velge mellom, som gir glede og bevegelse. (Ill.foto: www.colourbox.com)

I Naustdal kommer de eldre seg ut og får et smil

I Naustdal kommer de eldre seg ut og får et smil

I Naustdal i Sogn og Fjordane har kommunen tilrettelagt for sosiale møteplasser, spinning, styrketrening og gåturer for eldre.

-Målet er at de skal holde seg friske og spreke så lenge som mulig, og det er ingen tvil om at det også påvirker den psykiske helsa deres. Mange har veldig godt av å komme seg over dørstokken, sier prosjektleder for «Helsefremjande eldre i Naustdal», Mari Ullebø Nedberge.

Kommunen fikk prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å kunne gå i gang.

-Som andre steder, blir det også ble flere og flere eldre blant innbyggerne i Naustdal, og vi fant ut at vi ville være føre var, i stedet for å reparere. Prosjektstarten fant sted i 2014, da vi fikk midler for å skape aktiviteter for seniorer. Senere søkte vi Helsedirektoratet om midler for å lage aktivitetstiltak for å motvirke passivitet og ensomhet. Noe vi også fikk, sier Nedberge.

Samla alt i en brosjyre og etablerte nytt

Hovedmålet var å legge til rette for at de eldre i kommunen, som teller 2800 innbyggere, kunne møtes og være aktive sammen.

-Det fantes allerede en del aktivitetstilbud her for de eldre, og noe det første vi gjorde, var å samle alt dette i en brosjyre som ble delt ut til de eldre i kommunen vår. Noe startet vi også opp selv, sier Nedberge.

Hun slår fast at kommunen alltid har tatt med de eldre på råd når det gjelder utvikling av aktivitetene, og at de har et godt samarbeid med eldrerådet og pensjonistlaget.

Masse muligheter

-Vi har kafeer, seniorspinning, kafe, bassengtrening, styrketrening og ruslegrupper. Aktivitetene er det de eldre selv som har bestemt. Engasjerende aktiviteter øker sjansen for at de blir varige, poengterer Nedberge.

Hovedmålgruppen er eldre 65+, men aktivitetene er åpne for alle. Det er et poeng at folk i de ulike grendene skal ha mulighet til å være med på aktiviteter i nærheten av der de bor.

- Samtidig er Naustdal en langstrakt kommune, og det er umulig å etablere tilbud nært alle. Vi har derfor etablert en ordning der den enkelte betaler en liten egenandel for skyss, mens det resterende dekkes av prosjektpengene, forklarer Nedberge.

Folk i Naustdal lever lengre

Møteplassene har blitt mektig populære.

-Så må det også sies at det i utgangspunktet er veldig mange spreke og aktive eldre i Naustdal. De er så engasjerte og deltar på det som er, noe som også viser seg i forventet levealder, sier Nedberge.

Folkehelseprofilen til Naustdal på fhi.no viser at eldre i kommunen har lengre forventet levetid enn eldre i resten av landet. Kvinner i Naustdal en forventet levetid på hele 85,8 år, mot 83 år i resten av landet. Det tilsvarende tallet på menn er en forventet levetid på 81 år i Naustdal. Mot 78,5 år landet for øvrig.

Rimelig prosjekt for kommunen

For øvrig har prosjektet vist seg å være lite kostnadskrevende for kommunen.

-Flere av aktivitetene ledes av fysioterapeuter i kommunen, som gjør dette som en del av jobben de allerede har. Ellers er mye basert på frivillighet, sier prosjektlederen.

Samvær på tvers av generasjoner og kulturer er et mål de jobber mot.

-Vi har kjøpt inn noen sangbøker og bocciasett. Noen ganger besøker de eldre barnehager og har sangstunder sammen med barna der, mens andre ganger er det motsatt, at barna kommer til de eldre.

Ungdomsskoleelever bidrar

Prosjektet samarbeider for øvrig med ungdomsskolen i bygda, og flere ungdomsskoleelever er med på aktiviteter på dagtid rundt om i kommunen. Elevene arrangerer egne aktiviteter, som for eksempel rebusløp og quiz, og er i sosiale lag med de eldre.

-Vi har en del flyktninger i kommunene også, og vi kommer til å jobbe videre med å integrere dem inn i aktivitetene, sier Nedberge.

Mer glede hos de aktive

Men så er det en gruppe som ikke er med på så mye, også i Naustdal.

-Noen oppgir at de har et aktivt liv hjemme med familien, og ikke trenger å være med på så mange aktiviteter ellers. Men så har vi også dem som virkelig sliter med ensomhet, forteller Nedberge.

I 2016 foretok man hjemmebesøk hos hjemmeboende eldre mellom 75 og 80 år i kommunen, både spreke og inaktive.

Tema var blant annet hva som skulle til for at de kunne bli mer aktive. Om de hadde noe å glede seg til. Om de så glede i hverdagen.

-Det viste seg at de som var med på aktiviteter opplevde mer glede enn de som satt hjemme i stua, sier Nedberge.

Å få et smil og gi et tilbake

Hun tror det de har fått i gang i Naustdal kommune påvirker den psykiske helsen til de eldre i positiv retning.

-Å være aktiv, å ha en gruppe å være sammen med. Å få et smil og gi et tilbake. Det gjør noe med en, stadfester Nedberge.

Naustdal kommune søker også Helsedirektoratet om midler i 2017, med ønske om å videreføre prosjektet.

 

MASSE AKTIVITETER: –Vi har veldig spreke eldre her i kommunen, sier prosjektleder for «Helsefremjande eldre i Naustdal», Mari Ullebø Nedberge. (FOTO: Naustdal kommune)

Kommenter:

Mer om

eldre.og.psykisk.helse helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen