Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 11, 2017

Siste nytt

Berit Langseth, Mariann Haukland, Kårhild Husom Løken, Jan Kåre Hummelvoll og Morten Brodahl m ny rapport
-Bør bli pensum i psykisk helsearbeid! Sagatun brukestyrt senter har sluppet rapporten Skipper og los på samme skute - med resultater fra verkstedet for Recovery-kunnskap som senteret arrangerte i 2016. Hva er de viktige bedringsfaktorene?
Hender sammen team
Praksisbeskrivelser - dokumentasjon som drar oss videre Kan dokumentasjon av hvordan vi utøver vår egen praksis påvirke kvaliteten av arbeidet? Hva skjer når vi må formulere hva vi faktisk gjør og hva som virker?
nøklebye heiberg
Lanserte folkebevegelse for et aldersvennlig samfunn -Eldre, ensomme menn er gruppen som tar mest selvmord. Noen må se disse mennene, sa Astrid Nøklebye Heiberg på Mental Helse-konferansen i Gamle Logen i Oslo i dag.
klungerbo
Teamet som endrer mange eldres liv –Det hender vi forteller de de eldre om aktiviteter de ikke ante fantes rett borti nabolaget, sier Bodil Klungerbo, som holdt innlegg på Mental Helse-konferansen 2017 i Oslo i dag.
Vågsbygd
Virkemiddel for mer likeverdige roller Oppfølgingstjenesten rus og psykisk helse i Kristiansand bruker tilbakemeldinger fra brukere systematisk. Med FIT utfordres og utvikles den enkelte terapeut og tjenesten som helhet seg.
Anne-Margrethe Kinn Aasland (t.v), Jon Vidar Strømstad og Anne Berit Eie Torbjørnsen
Miljøterapi-bok med vekt på holdninger Boka «Hvem er du?» viser hvordan et distriktpsykiatrisk senter (DPS)  og et universitet har jobbet systematisk med å utvikle en postatmosfære hvor alles synspunkter er viktige bidrag.
8232962 bundet
Brukerinvolvering gir bedre tilsyn Det handler ikke lenger om hvorfor det skal være brukerinvolvering, men hvordan, konkluderer en fersk tilsynsmelding fra Statens Helsetilsyn.