Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 12

Siste nytt

Helseminister Bent Høie
Bent Høie til stede når årets pårørendekommune kåres Hvilken kommune synes du jobber godt med pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer? Helseminister Bent Høie er med når årets pårørendekommune offentliggjøres.
Samhandlingsteam Bærum
Viser norsk ROP-suksess på verdenskongress Bærums C-flex-team har gode resultater å vise til for mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer. Nå skal fagfolk fra hele verden høre på dem i Madrid.
Foto fra infovideo om NORSE(Norwegian Outcome Response System for Evaluation)
Første tilbakemeldingsverktøy i sitt slag utviklet i Norge NORSE skal gi sårbare pasientgrupper økt medvirkning og bedre behandling. 600 personer har nå prøvd det nye verktøyet der de selv rapporterer.
Anita Richter-Johnsen
Ikke bare å sende folk ut i jobb og håpe det beste -For å få personer med psykiske problemer ut i vanlig lønnet jobb gjennom IPS, er det viktig å ta seg tid til å undersøke grundig både arbeidsgiveres behov og arbeidssøkerens ønsker og styrker.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Jente på utsiden av gjeng
Samhandling og lavterskeltilbud trengs for unge som sliter psykisk Flere lavterskeltilbud med langvarig og sikker statsstøtte trengs for å få ned antall unge som uføretrygdes grunnet psykiske helseproblemer.
Stuper i baseng hode - fordypning FIT
Gå til kildene og fordyp deg i FIT NAPHA vil bidra til at norske kommuner systematisk innhenter tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan hjelpen fungerer. Her gir vi deg kilder til kunnskap om hvordan FIT (Feedback informerte tjenester), også kjent som KOR, kan brukes til dette.
Samarbeid_om_monitorering2
PCOMS som tilbakemeldingsverktøy øker behandingsutbyttet PCOMS bedrer både behandling og relasjon. Som verktøy for systematisk tilbakemelding har det solid forskningsstøtte. I en artikkel fra 2015 oppsummerer Barry Duncan og Robert Rees forskningen i seks gode begrunnelser for hvorfor bruke PCOMS.