Endret: 28. mars 2017
eldre 6953985

ET PARADOKS: -Man ser at eldre gjerne ikke sier at de er nedfor og triste, slik som yngre gjør. De kan til og med benekte tristheten, sier Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Bruken av psykofarmaka stiger drastisk med alder

Bruken av psykofarmaka stiger drastisk med alder

Jo eldre nordmenn blir, jo mer piller får de mot psykiske plager. Men ingen vet egentlig hvor stor forekomsten av psykiske plager hos eldre i Norge er.

På den første årlige Mental Helse-konferansen, som fant sted i Oslo tidligere i mars, sto eldre og psykisk helse på dagsordenen.

En av foredragsholderne var Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han konstaterte at psykisk helse og eldre er et underkommunisert tema.

-Det står lite om det i avisene. Demens er det en del snakk om, men psykiske plager som angst og depresjon hos eldre får en betydelig lavere oppmerksomhet, sa Selbæk.

Vet ikke hvor mange eldre som sliter, og hvilke lidelser de har

Han slo fast at man heller ikke har mye faktisk kunnskap om forekomsten av psykiske plager hos eldre i Norge.

-Tallene vi har er stort sett basert på undersøkelser fra andre land, sa han.

Depresjon hos eldre ser annerledes ut enn hos yngre, ifølge Selbæk. Det kan også derfor kan være vanskelig å oppdage.

Deprimerte eldre sier ikke at de er triste

-Man ser at eldre gjerne ikke sier at de er nedfor og triste, slik som yngre gjør. De kan til og med benekte tristheten. Dette kan gjøre det vanskelig å konstatere at plagene er uttrykk for en depresjon, stadfestet Selbæk.

Ofte ser man at depresjon hos eldre er knyttet til somatiske plager.

-Depresjon er særlig vanlig ved hjernesykdommer som Parkinson, slag eller demens, sa Selbæk.

Eldre i Norge bruker masse psykofarmaka

Jo eldre nordmenn blir, jo mer psykofarmaka bruker de.

-Vi ser en topp på denne typen medisinbruk på rundt 89 år, før det senkes noe igjen. Den store bruken er bekymringsfull. En ting er at vi egentlig ikke vet om så mange virkelig sliter med psykiske plager.

-En annen ting er at eldre er langt mer sårbare for bivirkninger av medisiner, enn yngre. Det er derfor viktig å tenke seg om flere ganger før man velger å gi dem medisiner. Også psykofarmaka, sa forskningssjefen.

-Tror det er demens, men så er det depresjon

Så har du de gangene du tror en eldre du kjenner begynner å få demens. Men så har han bare en depresjon.

-Det hender at depresjon gir en kognitiv svikt. Dette kan feiltolkes som demensutvikling. Det er viktig å ha kunnskap til å skille det. Da kan man gi den eldre behandling mot depresjonen, som kan gjøre ham helt bra. I stedet for at han feilaktig glir i en rolle som et menneske med begynnende demens.

 

Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Kommenter:

Mer om

nyheter eldre.og.psykisk.helse behandling.i.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen