Endret: 31. mars 2017
Nora Volkow

SYNTETISKE STOFFER: Dr. Nora Volkow er bekymret for den rivende utviklingen av syntetiske stoffer, særlig knyttet til cannabis. FOTO: Bror Just Andersen. 

Tok tempen på ROP-feltet internasjonalt

Tok tempen på ROP-feltet internasjonalt

Norge er langt fremme i behandling av ROP-brukere, og en rivende utvikling av syntetiske stoffer øker risikoen for å utvikle schizofreni. Det er noe av det jeg sitter igjen med etter tre dager sammen med flere tusen bransjekolleger i Madrid.

Sammen med kollegene mine i C-flex-teamet i Bærum, Aslak Wøien Augedal og Lars Linderoth, er jeg akkurat tilbake fra tre inspirerende dager i Madrid og The First World Congress of the World Association on Dual Disorders (WADD).

2000 deltakere

Den nye verdenskongressen er utviklet i samarbeid mellom det som tidligere var en internasjonal kongress med tilhold i Spania, og verdensorganisasjonen for ROP-lidelser. Kongressen i Spania arrangeres hvert annet år, og samler mange internasjonale toppforskere og fagpersoner. I år var det omkring 2000 deltakere.

I år ble kongressen avholdt i Madrid 23.-26. mars. Med mer enn 400 foredrag innen 17 ulike fagfokus i løpet av tre dager er prioritering et nødvendig onde. Områdene psykopatologi, rusmiddelmisbruk og ambulante tverrfaglige intervensjoner innen ROP-feltet var i år de klart største bidragsyterne. Ettersom det gikk åtte forelesninger parallelt - også når vi holdt vårt Symposium om Samhandlingsteamet i Bærum - er risikoen til stede for at andre deltakere sitter igjen med et annet innrykk. Det anbefales alle som har interesse av å sette seg inn i konferansen eller enkeltbidrag å laste ned konferansens app, som finnes tilgjengelig på nettsiden, og som fungerer utmerket både til søk på foredrag og bidragsytere.

Fagfeltets store stjerne

Kongressens åpningsforedrag var et must for alle. Det ble holdt av Dr. Nora Volkow, siden 2003 leder av det amerikanske National Institute on Drug Abuse (NIDA). Med mer enn 600 fagfellevurderte publikasjoner, hvorav et tosifret antall i Lancet og Nature, og mer enn 95 bøker og bokkapiteler innen rusmisbruk, ADHD og overvekt, kan hun trygt omtales som fagfeltets store stjerne.

Denne gangen rettet hun og flere foredragsholdere fra ulike land en stor bekymring mot den rivende utviklingen av syntetiske stoffer, særlig knyttet til cannabis. Det identifiseres over 200 nye stoffer hvert år, mange utviklet på provisoriske kjemiske laboratorier drevet av profitt og mafiavirksomhet. Formler blir ofte etablert og delt på nettsamfunn, etter hacking av universiteter og legemiddelindustri. Blant de omtalte stoffene var også Furanylfentanyl, som nylig ble funnet av politiet i Bergen.

Eksplosiv kombinasjon

Stoffene blir formidlet og solgt over nett, og blir ofte merket som ulike naturpreparater, for eksempel te og badesalt. Kombinasjonen av at det her er stor profitt, mange aktører, en rivende utvikling, at den som bruker dette ikke vet hva man får i seg, sammen med økende grad av legalisering, er eksplosiv. For eksempel har innholdet av THC i cannabis siden år 2000 økt med 300 prosent! I følge Volkows forskningsgrupper fører cannabisbruk til stor risiko for varige og alvorlige forandringer i sentrale hjernestrukturer som påvirker syn hukommelse, kognisjon, motivasjon og læringsevne, samtidig som brukere nå har signifikant høyere risiko for utvikling av schizofreni. Volkow fokuserte derfor gjentagende ganger på at det nå må satses på kunnskapsbasert forebyggende aktivitet i stor skala.

Norge i front

Ett av de andre markante sporene på kongressen var ambulante tverrfaglige intervensjoner for ROP-pasienter, der også våre tre foredrag og to andre bidrag fra Norge befant seg. På dette feltet er det imidlertid vår bestemte mening at Norge er et land mange ser til. Vi ligger antagelig et hestehode foran mange andre etter både opptrappingsplan, flere gode finansieringsmuligheter for utvikling og høyt fokus på dette både blant proaktive fagfolk og flinke journalister. Dette fikk vi merke godt gjennom engasjerte og interesserte deltakere med gode spørsmål, fra Canada, Australia, Belgia, Storbritannia og Danmark, som igjen helt konkret allerede har resultert i nettverksetablering med Danmark, Storbritannia og Belgia.

Neste Verdenskongress vil gå av stabelen 4.-7. april 2019 i Barcelona. Vi har allerede holdt av datoen, og håper flere fra Norge finner anledning til å dra.

SELFIE: Aslak Wøien Augedal, Bror Just Andersen og Lars Linderoth fra Bærum kommune på ROP-kongress i Madrid.
BROR JUST ANDERSEN

PhD Psychol

Spesialrådgiver for kvalitet, pasientsikkerhet og fagutvikling, Bærum DPS

Prosjektleder for Medisinfrie Døgntilbud, Vestre Viken HF

Kommenter:

Mer om

blogg rusproblem.og.psykisk.lidelse oppsøkende.team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen