Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 13, 2017

Siste nytt

Fred Rune Rahm (Korus) og Anne Jensen (KS)
-Kompetanseheving er mer enn kurs! Innenfor kommunale psykisk helse- og rustjenester finnes det allerede mye kompetanse som må hentes frem. Dette er viktigere enn å bare pøse på med kunnskap utenfra, mener mange i NAPHAs referansegruppe.
Gutt og jente videregående
Ulikt hva som påvirker gutters og jenters frafall i videregående Psykiske helseproblemer påvirker gjennomføring av utdanningsforløpet, men ulikt for gutter og jenter. Dette kommer frem i en doktorgradsstudie fra Nord-Norge.
Nora Volkow
Tok tempen på ROP-feltet internasjonalt Norge er langt fremme i behandling av ROP-brukere, og en rivende utvikling av syntetiske stoffer øker risikoen for å utvikle schizofreni. Det er noe av det jeg sitter igjen med etter tre dager sammen med flere tusen bransjekolleger i Madrid.
eldre 6953985
Bruken av psykofarmaka stiger drastisk med alder Jo eldre nordmenn blir, jo mer piller får de mot psykiske plager. Men ingen vet egentlig hvor stor forekomsten av psykiske plager hos eldre i Norge er.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Musikklærer Truls Barnung spiller for to eldre menn
Musikk og dyr gir livskvalitet til mennesker som har demens Når minnet og sansene stimuleres, kan øyeblikkene få økt verdi. Jeg er opptatt av hvordan personalet ved et bosenter kan bidra til å øke livskvaliteten for personer med demens, skriver Hanne Karijord.
Dame som smiler med lukkede øyne
Psyke og kropp må ses mer i sammenheng Helsevesenet er veldig opptatt av dobbeltdiagnosen rus og psykiatri, men snakker sjelden om sammenhengen mellom fysiske og psykiske lidelser.
Fit manual 3 bredde
FIT-manual 3: Tilsyn FIT Manual 3 viser hvordan ledelse og administrasjon legger til rette for og følger opp bruken av systematiske tilbakemeldingsverktøy i psykisk helse- og rustjenestene.