Publisert: 24. april 2017.   Endret: 25. april 2017
Dag Tore Bøe

FORNYET KUNNSKAP: Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Tore Dag Bøe, med de tre utgavene av boka Psykisk helsearbeid. Lengst til høyre er førsteutgaven fra 2000, den i midten fra 2007, og til venstre den helt ferske tredjeutgaven. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Klassikerbok om psykisk helsearbeid i ny drakt

Klassikerbok om psykisk helsearbeid i ny drakt

Ny forskning om hvordan psykisk helsearbeid blir bedre gjennom dialog står sentralt i ny versjon av «klassikerboka» Psykisk helsearbeid, av Tore Dag Bøe og Arne Thomassen.

-Det har skjedd utrolig mye fra vi ga ut den første boka i 2000. Da var det kanskje den eneste boka om psykisk helsearbeid som fantes. I 2007 var det noen flere, og nå er det veldig mange. Det er jo veldig gledelig at det nå finnes et større mangfold av bøker om emnet. Samtidig gir det oss større konkurranse om å bli lest, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Tore Dag Bøe.

Nyere forskning

Ikke minst har det blitt forsket mye på psykisk helsearbeid siden sist bok, fremholder han.

-Det skjedd mye forskning på feltet, og vi har lagt inn det. For eksempel har recoveryperspektivet blitt sentralt, og at man spør de som har blitt hjulpet om hva som har hjulpet. Jeg har selv tatt min doktorgrad i dialogisk praksis innen psykisk helsearbeid. Derfor har jeg blitt kjent med mye forskning innen dialogisk tilnærming, som jeg har tatt med, inkludert min egen forskning, sier han.

Det enkle ofte det beste

Forskningen viser ifølge Bøe at det enkle ofte er det beste.

-Mer og mer forskning peker på både det hverdagslige og det allmennmenneskelige. Det er et paradoks at det som kommer ut av avansert forskning peker tilbake til det mange kanskje tenker på som banaliteter, som det å bli lyttet til, komme til orde og slikt, sier han.

Brukererfaringer når flere

Dialog er en rød tråd gjennom hele boka.

-Vi beskriver det vi kaller en dialogisk eksistens. Det å være menneske er alltid å være i dialog med andre. Det er der vi får vårt liv.

Boka underbygger en påstand om at kunnskap er noe vi skaper gjennom dialog.

-Her kommer for eksempel brukerkunnskap og brukermedvirkning inn, både i fagutvikling, forskning og skriving. I stadig større grad leses brukererfaringer av både studenter, forskere og andre, sier han, og nevner Arnhild Lauveng som eksempel.

Bort fra standardbehandling

Bokas siste del er ifølge Bøe den viktigste.

-Den handler om hvordan man utvikler en dialogisk, lokal praksis innen psykisk helsearbeid. Når mennesker sliter med sine liv, så er kanskje den beste hjelpen ikke å bringe på banen spesifikke metoder for å løse spesifikke problemer, men heller å bringe inn de ressurspersonene som finnes rundt den som trenger hjelp. Og starte et samarbeid med dem og brukeren for å få til bedring, sier han.

Henter stoff fra filosofien

Det er gått 10 år siden forrige bok kom i 2007, og Universitetsforlaget ønsket derfor en oppfriskning. Som i tidligere utgaver har forfatterne hentet ganske mye fra filosofien.

-Sentrale tenkere er forfatteren Dostojevski, med inspirasjon fra hans Kjellermennesket og Brødrene Karamasov. Også er det Mikhail Bakhtin, som jeg vil si er selve dialogfilosofen. Så har du Paolo Freire og Emmanuel Lévinas, oppsummerer han.

NY BOK

Psykisk helsearbeid - Å skape rom for hverandre, er utgitt av Universitetsforlaget.

Kommenter:

Mer om

nyheter forskning psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen