Publisert: 28. april 2017.   Endret: 28. april 2017
Rask psykisk helsehjelp-teamet i Sandnes

BLIR FAST TEAM: Kristian Nyborg Johansen (kommunepsykolog som var med i starten), Marit Mørch Jacobsen (psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut), Anne Sørevold (adm. konsulent), Camilla Bast Sætre (adm. konsulent) og Stig Erlend Midtgård (psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut). Foran fra venstre: Lene Hoset sunde (psykolog/kognitiv terapeut) og Terje Stokka (prosjektleder, psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut). FOTO: Rask psykisk helsehjelp Sandnes.

Rask psykisk helsehjelp Sandnes blir fast tilbud

Rask psykisk helsehjelp Sandnes blir fast tilbud

Etter drøyt to års drift som pilotprosjekt blir Rask psykisk helsehjelp Sandnes høyst sannsynlig et fast tilbud fra 2018.

-Det er 99,9 prosent sjanse for at vi går videre. Nå jobber jeg mot at vi skal implementeres i ordinær drift, sier en svært fornøyd prosjektleder Terje Stokka.

-Gode tilbakemeldinger

Lavterskeltilbudet - som er basert på kognitiv terapi og retter seg mot mennesker med mild til moderat angst og depresjon - har hjulpet over 700 mennesker siden oppstarten for drøyt to år siden. Onsdag denne uken sa et enstemmig helse- og sosialutvalg at de vil videreføre tilbudet i kommunens økonomiplan for 2018-2021.

-Vi har oppnådd det det vi ønsker, nemlig å vise at dette har livets rett, og er et godt tilbud. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra pasienter brukere, og får de raskt i funksjon og aktivitet igjen, så dette er bra saker, mener Stokka.

Utvider målgruppen

Målgruppen har frem til nå vært voksne, det vil si fra 18 år og oppover.

-Vi vil fra neste år utvide målgruppen til å gjelde fra 16 år. Vi vet at det er ønske om dette også fra politikerne i Sandnes. KrF var faktisk ute og sa at om vi går ned til 16 år, så vil de ha flere midler enn vi har bedt om, sier Stokka.

Bevisst lobbyvirksomhet

Fra første stund har Rask psykisk helsehjelp Sandnes lagt vekt på nær kontakt med politikere og samarbeidspartnere.

-Da vi hadde vært i drift i to-tre måneder inviterte vi alle våre samarbeidspartnere, administrasjonen opp til rådmannsnivå representert ved kommunaldirektør, politikere fra alle partier og pressen. Allerede da fikk vi tydelig tilbakemelding fra kommunaldirektøren om at dette var et veldig bra prosjekt, og at hun var stolt av å ha dette i Sandnes, forteller Stokka.

I forbindelse med kommunevalget i 2015 besøkte helseminister Bent Høie tilbudet, etter at partiets ordførerkandidat hadde vært der noen måneder tidligere og blitt begeistret.

Stor befolkning å betjene

-Også Arbeiderpartiet, som styrer i Sandnes sammen med Frp, har vi hatt nær kontakt med hele veien. Vi er stolte av tilbudet vårt, og har vært bevisste på å vise det frem til de som tar beslutninger, sier Stokka.

Som et tilbud i Norges åttende største kommune, med over 75 000 innbyggere, har de fire ansatte i Rask psykisk helsehjelp-teamet mange å betjene. Noe av det Stokka er mest fornøyd med at de har fått til er introduksjonskurset Tankens kraft.

-Her får alle kunnskap om hvordan de kan bruke kognitiv terapi til å hjelpe seg selv. 50 prosent har nok med dette kurset. Det er fantastisk, og veldig ressursbesparende. Og de som har gått på kurs og trenger mer hjelp etterpå, klarer seg med nokså lite individuell behandling i etterkant, sier han.

De tilbyr inntil 15 timer individualterapi etter introduksjonskurset.

Godt samarbeid med legene

Stokka fremhever godt samarbeid med legene i Sandnes som en suksessfaktor for å treffe riktig målgruppe.

-Vi har hatt et veldig nært samarbeid med legene. Kommuneoverlegen i Sandnes inviterer legene jevnlig til møte, og der har vi fått være med to ganger i året. Legene gjør gode kartlegginger av pasientene, og er svært treffsikre med å henvise de riktige til oss, det vil si de som er i det såkalte forløp 1, mener han.

Begeistrede helsesøstre

I tillegg til legene og NAV, fremhever han også helsesøstrene som viktige samarbeidspartnere.

-Mange helsesøstre har vært med som hospitanter på kurset vårt Tankens kraft. Det er mange som er begeistret for måten vi jobber på, og sier dette til oss. De ønsker seg dette kurset inn i skolene også. Jeg sa at nå er det viktig at begeistringen deres ikke bare kommer til meg, men oppover til lederne deres i kommunen. Det er politikerne som bestemmer om dette også skal inn i skolene, og hvis de går for det vil vi se på hvordan vi skal få til dette sammen med helsesøstrene, sier han.

RCT-studie på gang

Å få folk tilbake i jobb, aktivitet og dagligliv er et viktig mål for Rask psykisk helsehjelp.

-Vi ser at symptomtrykket reduseres og blir borte hos mange, og at de kommer seg tilbake i eller beholder aktivitet. Folkehelseinstituttet gjør nå en RCT-studie på tilbudet vårt, som vi er spente på, sier Stokka.

RASK PSYKISK HELSEHJELP

Lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp i Sandnes går fra 2018 etter all sannsynlighet over fra prosjekt til fast drift.

Kristiansand, Molde, Stjørdal, Modum, Fjell, Notodden og Kristiansund er andre kommuner som har innført eller snart skal innføre Rask psykisk helsehjelp fast.

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp kognitiv.terapi selvhjelp lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen