Endret: 21. juni 2017
Frøydis Gullbrå

FØRSTE DØR INN: -Fastlegene er ofte det første helsepersonalet folk kommer i kontakt med, enten det er snakk om psykiske helseproblemer, rus eller kreft, sier forsker og kommuneoverlege Frøydis Gullbrå. FOTO: Privat.

Fastleger viktige for å hjelpe barn av syke foreldre

Fastleger viktige for å hjelpe barn av syke foreldre

Fastleger bør alltid spørre pasienter med psykiske helseproblemer og andre utfordringer om barna deres trenger oppfølging, viser ny doktorgradsstudie.

-Både barna deres og foreldrene selv sier at de ønsker at fastlegen skal ta opp barnas situasjon, sier kommuneoverlege i Modalen, Frøydis Gullbrå, som står bak ny doktorgrad om hva fastleger kan gjøre for å hjelpe barn av syke.

Første port inn

-Fastlegene er i en særlig god posisjon til tidlig å oppdage utfordringene til barn av syke foreldre. De er ofte det første helsepersonalet folk kommer i kontakt med, enten det er snakk om psykiske helseproblemer, rus eller kreft, sier Gullbrå.

Hun har intervjuet 12 foreldre, 27 fastleger og 15 ungdommer i alderen 15-22 år.

-Det største antallet av foreldrene hadde psykiske helseproblemer, og slik er fordelingen også i samfunnet, sier hun.

Kvier seg

Mens fastlegene ofte kvier seg for å ta opp temaet hva med barna i samtaler med voksne pasienter, viser intervjuene at de absolutt bør gjøre dette.

-Samtlige informanter, både de voksne og ungdommene som har syke foreldre, sa at de ønsker mer informasjon om foreldrenes sykdom til barna. Fastleger og annet helsepersonell har også en lovmessig plikt til å hjelpe barn som er pårørende, så det er viktig at dette gjøres rutinemessig, sier Gullbrå.

Finner den gode hjelpen

I mange tilfeller er fastlegenes viktigste funksjon å vurdere om barna har utfordringer knyttet til foreldrenes sykdom, og deretter samarbeide med andre instanser som kan hjelpe.

-Her er for eksempel kommunal psykisk helsetjeneste, helsesøstre, BUP og psykiatriske poliklinikker viktige aktører fastlegene kan vise videre til, sier hun.

Psykiske problemer mer skambelagt

Vi vet ifølge Gullbrå at psykisk lidelse og rus er mer stigmatiserende og skambelagte lidelser enn for eksempel kreft, og det kan være vanskelig for en forelder med slik lidelse å ta opp barnas situasjon med fastlegen.

-Det er da ekstra viktig at fastlegen bringer det på banen. Vår studie viste at foreldre med psykisk sykdom også ofte hadde behov for hjelp til å informere barna om sin egen sykdom og situasjon, sier hun.

Selv en risikogruppe

Mange barn av syke foreldre lever med store påkjenninger, og er selv en risikogruppe for å utvikle egne problemer.

-Informasjon, noen å snakke med og annen oppfølging og støtte er viktig for å forebygge at barna får egne problemer nå og senere i livet, sier Gullbrå.
 

Frøydis Gullbrå forsvarte nylig sin doktorgrad.

Kommenter:

Mer om

nyheter forskning barn.som.pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen