Endret: 29. juni 2017
Ungdommer

Stabil og lett tilgjengelig kunnskap om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger er avgjørende, mener RV TS, som står bak nettsiden flyktning.net. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Ny nettside om psykososial hjelp til asylsøkere og flyktninger

Ny nettside om psykososial hjelp til asylsøkere og flyktninger

Ny ressursportal samler kunnskap for deg som jobber med asylsøkere og flyktninger i kommunen, spesialisthelsetjenesten eller som frivillig.

-Møter du asylsøkere og flyktninger i ditt arbeid? De lever under spesielle livsbetingelser – Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp, skriver Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), som står bak den nye ressursportalen flyktning.net.

Fire hovedtema

Siden er bygget opp rundt de fire hovedtemaene Flyktningers reise, Rettigheter, Kommunikasjon og Psykososial oppfølging. Om sistnevnte tema skriver RVTS at Innholdet i dette kapitlet kan gi deg konkrete verktøy og ideer til arbeidet med beboere i mottak, papirløse og bosatte. Mye materiell kan anvendes overfor alle grupper med adekvate tilpasninger. Du vil finne fagstoff om forebygging, behandling og eksempler på hvordan en kan forklare traumatisering på en lettfattelig måte

Stabil og lett tilgjengelig kunnskap

RVTS håper at portalen vil være til nytte for de som prøver å skape trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Variasjon i asylankomster til Norge innebærer en stadig opp- og nedbygging av mottakskapasiteten og dette påvirker også kompetansen på feltet. Stabil og lett tilgjengelig kunnskap om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger er derfor avgjørende, mener senteret.

Kommenter:

Mer om

nyheter flyktninger minoriteter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen