Hvordan lykkes med å implementere recoverypraksiser?

Hvordan lykkes med å implementere recoverypraksiser?

Publisert: 02. november 2017.   Endret: 14. desember 2017

Implementering som har fokus på de grunnleggende verdiene i recovery, fremfor strukturelle og organisatoriske endringer, bidrar i større grad til praksisendring som gjør at folk opplever bedring.

bilde artikkel recovery implementering 2

For brukerne har de direkte møtene med tjenesteutøvere større betydning for deres opplevelse av bedring enn strukturelle og organisatoriske endringer som er tenkt å understøtte mer recovery-orienterte praksiser.

For brukerne har de direkte m...

Mer om

recovery implementering kvalitetsarbeid kompetanseutvikling vitenskapelige.artikler vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen