Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 44

På napha.no onsdag 8. november kan du se livestream fra Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017. Kommunenes behandlingstilbud og -ansvar innen psykisk helse og rus er tema.

Siste nytt

Paneldebatt Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017
Foredrag og paneldebatt fra Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017 Hvilken rolle skal psykologene ha i kommunenes behandlingstilbud? Og hvor viktig er diagnostisering i behandling? Se foredrag og debatt fra Nasjonal nettverkskonferanse 8. november.
bilde artikkel recovery implementering 2
Hvordan lykkes med å implementere recoverypraksiser? Implementering som har fokus på de grunnleggende verdiene i recovery, fremfor strukturelle og organisatoriske endringer, bidrar i større grad til praksisendring som gjør at folk opplever bedring.
Eldrepsykolog i Trondheim kommune: Ane Bjøru Fjeldsæter
- Tenker stort og modig - Vi skal gjøre Trondheim til landets beste kommune å bli gammel i, sier Ane Bjøru Fjeldsæter, nyansatt eldrepsykolog i Trondheim kommune.
Bilde av Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
Sju steg for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen Skal du drive folkehelsearbeid i din kommune kan Trøndelagsmodellen være nyttig. Den beskriver aktører og arbeidsmåter i folkehelsearbeidet.