Endret: 08. desember 2017
housing first bodø

AKTUELT: -Det er interessant å høre andres erfaringer, og jeg håper vi skal klare å få i gang et Housing First-prosjekt i Narvik også, sier Jonas Reijnow, rådgiver i Narvik kommune (t.h). Fra v.: Remi Larsen, prosjektleder for HF-prosjektet i Bodø og Anne Bergljot Gimmestad Fjelnset, faglig rådgiver i NAPHA. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

 

Vil etablere Housing First læringsnettverk i nord

Vil etablere Housing First læringsnettverk i nord

Bodø kommune arrangerte i dag regional samling for å få i gang et læringsnettverk med fokus på Housing First-modellen.

-Housing First-gjengen er en raus gjeng. Man deler med hverandre og gir av sine erfaringer. Det er en metodikk med et internasjonalt nettverk, og man ser at modellen virker. Jeg er sikker på at dere i nord også klarer å jobbe godt med dette, sier Anne Bergljot Gimmestad Fjelnset fra NAPHA.

Et felles forum

Representanter fra åtte kommuner i nordfylkene var til stede på samlingen i Bodø i dag. Foruten Narvik, var Vefsn, Rana, Fauske, Saltdal, Hamarøy, Tromsø og Bodø til stede. Remi Larsen, prosjektleder for Housing First i Bodø, forteller at målet med samlingen er å danne et læringsnettverk i regionen, om mulig.

-I første omgang ønsker vi å samle de kommuner i regionen som ønsker å vite mere om Housing First, samt å etablere et felles forum hvor vi kan spre kunnskap og dele erfaring rundt dette, sier han.

Lærer av å hospitere

Husbanken har gitt midler til etablering av Housing First i Bodø. Ett av vilkårene var at det skulle etableres et slikt nettverk. Man startet med Housing First i kommunen i august 2017.

-Vi er nå i ferd med å ansette to miljøarbeidere, og har også erfaringskonsulent involvert i prosjektet. Målet vårt er å bosette de første brukerne i februar, forklarer Larsen.

Frem til nå har han reist en del og besøkt andre kommuner.

-Jeg har hospitert i Bergen, Trondheim, Drammen og Sandnes og hentet mye lærdom og inspirasjon. Jeg har lært at det er mange positive synergier i denne måten å jobbe på, sier han.

Inspirerende innlegg av KS

Til nå er det kommunene Hamarøy, Tromsø og Bodø som har Housing First i de tre nordfylkene. Men flere andre er interesserte i å ta i bruk modellen. Larsen forklarer at det er en del ting som må på plass før et læringsnettverk i nord blir en realitet.

-Målet med samlingen er å avklare og lære mer om prosessen. Vi har derfor invitert Olav Elvemo fra KS til å fortelle om hvordan man kan etablere og jobbe i et læringsnettverk, samt å si litt om hvordan man kan jobbe recoveryorientert - og hva det betyr i praksis, sier Larsen.

Nettverk er nyttig arena

Han påpeker at alle kommuner som har fokus på boligsosialt arbeid innenfor rus og psykisk helse er aktuelle deltakere i læringsnettverket.

-Bodø Kommune har over lang tid hatt fokus på boligsosialt arbeid, og det er politisk vedtak på at vi skal prøve ut Housing First som metode. Vi ser på nettverket som en fin arena for å dele erfaring og lærdom rundt dette, sier han. Målet til Housing First Bodø er i første omgang å etablere en god, fleksibel tjeneste, med dyktige og motiverte ansatte.

-Vi har som målsetning å bosette 15 personer første året. Det blir spennende å se om vi lykkes, smiler Larsen.

-En metode på fremmarsj

Jonas Reijnow, rådgiver i Narvik kommune, er glad for invitasjonen for å delta i nettverket.

 -Vi fikk kompetansemidler fra Husbanken i 2016, øremerket Housing First, og er nå i fasen der vi skal lære om det og se om dette er en metode vi kan bruke. I kommunen vår leverer vi mye av den samme metodikken som Housing First, men har en lang vei å gå når det gjelder brukerens mulighet til å velge egnet bolig, i henhold til metoden, sier Reijnow.

-Det er artig å se initiativet fra nord, sier Gimmestad Fjelnset.

-Housing First er en metode som er på fremmarsj, og forskning viser at den virker. Når brukerens ønsker og behov for et hjem settes først, ser man ofte at mye av det andre også faller lettere på plass.

 

 

 

 

Sju tips til kommuner som vil implementere Housing First
  1. Lese alt som finnes av dokumentasjon
  2. Reise og besøke andre prosjekter
  3. Få en god forankring i kommuneledelsen
  4. Etablere et godt samarbeid med alle naturlige aktører som kan bidra
  5. Få etablert et ekstra godt samarbeid med NAV
  6. Ha en god prosjektplan
  7. Ansette personer med motivasjon og rette egenskaper

Kilde: Remi Larsen, Housing First Bodø

Kommenter:

Mer om

nyheter housing.first bolig god.hjelp.i.et.brukerperspektiv rusproblem.og.psykisk.lidelse brukere.med.omfattende.tjenestebehov

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen