19. nordiske workshop i kunnskapsbasert praksis

Som deltager lærer du blant annet å formulere spørsmål som er viktige for jobben du gjør, finne relevant forskningsbasert kunnskap som kan brukes til å besvare spørsmålene, samt kritisk vurdere både intern og ekstern validitet (gyldighet) av den forskningsbaserte kunnskapen.
Tid og sted

Folkehelseinstituttets lokaler på Myrens verksted i Oslo (Sandakerveien 24c)

4. juni kl 09:00 - 7. juni kl 17:00

Fra 4. til 7. juni 2018 arrangerer Folkehelseinstituttet den 19. nordiske workshop i kunnskapskapsbasert praksis. I 2018 holdes den i Folkehelseinstituttets lokaler på Myrens verksted i Oslo.

Workshopen er åpen for alle! Den er tverrfaglig og vil ha tilbud både til nybegynnere og de som er litt mer øvet.

Noen viktige målgrupper: ansatte i spesialist- og primærhelsetjenesten, fagsykepleiere, kvalitetsansvarlige i helseforetakene, bibliotekarer, journalister, undervisere i medisin og helsefag, ansatte i helseforvaltningen, brukere og frivillige organisasjoner.

Merk at det er redusert pris for individuell påmelding før 1. mars og mulighet for grupperabatt (minst tre deltakere fra samme arbeidsplass ved samlet påmelding innen 1. april).

Mer informasjon, også om påmelding, er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets hjemmesider under Kurs og konferanser: 19. nordiske workshop i kunnskapsbasert praksis 4.-7. juni 2018

Relevante artikler:

Ingen treff...