Seminar om stemmehøring

Avdeling for Distriktpsykiatrisk senter i Kristiansund har den glede å invitere til et to-dagers seminar med tema stemmehøring.
Tid og sted

Caroline kinosenter/Quality Hotel Grand Kristiansund

24. mai kl 09:00 - 25. mai kl 16:00

Seminar med to internasjonale kapasiteter på området, psykiater Dirk Corstens fra Nederland og Dr. Eleanor Longden fra England. De vil belyse fenomenet stemmehøring, hvorfor noen begynner å høre stemmer og hvordan arbeide med stemmer. De vil belyse dette med forskning, personlige- og kliniske erfaringer.

Seminarets fokus er hvordan forstå stemmer og hvordan arbeide terapeutisk/ tilnærme seg stemmehøring.

Målgruppe: Fagfolk fra helseforetak og kommuner fra hele landet, personer som hører stemmer, pårørende og brukerorganisasjoner.

Geir M. Fredriksen vil forelese om erfaringer med denne måten å arbeide med stemmer på i Norge.

Les mer om seminaret her.

Relevante artikler:

Ingen treff...