Mental health and addiction - Norwegian research opportunities

NORMENT og SERAF inviterer til forskerkonferanse i Oslo.
Tid og sted

Oslo

31. mai kl 09:00 - 1. juni kl 16:00

Konferansen byr på:

  • Spennende innlegg fra nordiske og internasjonale foredragsholdere
  • Møteplass for psykisk helse og rus forskere på tvers av fagdisiplin
  • Uformell mingling med kolleger
  • Parallelle seminarer/ work-shops
  • Ved interesse, veilederseminarer for phd-kandidater


Informasjon om påmelding, program og lokasjon kommer, følg med her.

Konferansen arrangeres av NORMENT –  Norsk senter for forskning på mentale lidelser og SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning, med arrangementstøtte fra NFR.

Relevante artikler:

Ingen treff...