Helseledelse

Nå kan du søke på Helseledelse – Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten. Utdanningen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, KS og Handelshøyskolen BI, og har fokus på ledelse, endring og innovasjon. Et viktig siktemål med utdanningen er å øke ledernes handlingskompetanse og evne til innovasjon og endring for å øke handlingsrommet i eget arbeid.
Tid og sted

Oslo og Trondheim

15. april kl 00:00 - 15. april kl 00:00

Vi ønsker helseledere fra alle landets kommuner velkomne til å søke dette masterprogrammet i ledelse og innovasjon!

Dette masterprogrammet har som mål å ruste opp lederkompetanse og særlig innovasjons og samhandlingskompetansen til lederne i kommunehelsetjenesten (primærhelsetjenesten i kommunene).

Helse- og omsorgssektoren står overfor utfordringer med krav om innovasjon, effektivisering og brukerinnflytelse. Som leder har man et spesielt ansvar som veiviser for nyskaping og utvikling. Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Vi håper derfor så mange kommuner som mulig vil delta på dette utdanningsløpet. Studiet går over ett år, fordelt på seks samlinger a tre dager. Programmet er på 30 stp. og kan inngå i en master of management grad ved BI.

Helsedirektoratet har bevilget penger til ytterligere en klasse, og tilbyr nå 216 studieplasser fra høsten, fordelt på fire klasser fra høsten 2018. Masterstudiet er m.a.o. kostnadsfritt for kommunene og deres ledere i primærhelsetjenestene. Deltaker betaler kun reiseutgifter til hver modul, og kan også søke KS om reisestøtte til dette. Det anses som positivt at flere ledere fra samme kommune og gjerne fra ulike deler av primærhelsetjenesten søker sammen. Søkere fra kommuner som har vedtatt å slå seg sammen, er også svært aktuelle deltakere i programmet.

Fra høsten vil BI gjennomføre klasser i Oslo (BI - Nydalen) og i Midt-Norge (BI-Trondheim).

Søknadsfrist 15. april 2018 du søker her

Oppstart høsten 2018

For mer informasjon se HER

Link til KS sine sider her

Link til Helsedirektoratet sine sider her

Link til BI sine sider her

Ta gjerne kontakt med Studiekoordinator Beate Nilsen, mobil 98251614, om det er interesse for programmet, spørsmål eller annet.

Relevante artikler:

Ingen treff...